Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN tổ chức: Hội Thảo về Phát Triễn Việt Nam

SANTA ANA (AT). Một cuộc hội thảo với chủ đề Quan Điểm Về Việc Phát Triễn Việt Nam do Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN tổ chức tại trường Đại Học Cộng Đồng Santa Ana College với sự tham dự của một số giáo sư tại các đại học Hoa Kỳ, các chuyên gia, các đại diện cơ quan và tổ chức quốc tế cùng với một số nhà kinh doanh, nhân sĩ vào sáng ngày Chủ Nhật 18 tháng 11 năm 2001.

Theo lời của ban tổ chức cho biết mục đích của cuộc hội thảo nhằm tạo một diễn đàn rộng rãi để phát biểu và chia sẻ về việc phát triễn đất nước Việt Nam trong nhiều lãnh vực chuyên môn. Các thuyết trình viên gồm những thức giả, giáo sư, kỹ sư, luật sư, nhà báo với nhiều đề tài liên quan đến thực trạng chánh trị, kinh tế, giáo dục, xã hội Việt Nam hiện nay cùng những tâm tư của các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại nghĩ gì và có thể đóng góp được gì trong việc phát triễn Việt Nam. Phần điều hợp chương trình do Nguyễn Hoàng Duyên VAST và Đinh Quang Anh Thái, Viet Tides thực hiện. Chủ tọa đoàn gồm Giáo sư Trần Cảnh Xuân, Nguyễn Thanh Liêm và Đoàn Minh Hóa, tạp chí Đi Tới (Canada)

Giáo sư Nguyễn Văn Trường, nguyên Tổng Trưởng Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa nói về đề tài Những Điều Kiện để Dân Giàu Nước Mạnh. Ông nói cho đến nay sau gần 30 năm thống nhất đất nước bằng bạo lực, đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chưa tìm được một chánh sách hữu hiệu để xóa đói giảm nghèo. Ông nói rằng vấn đề căn bản để xóa đói giảm nghèo là đất nước phải có dân chủ, nhân quyền, pháp trị. Mà muốn có những điều trên cần phải thay đổi guồng máy cai trị, tức là thay đổi chế độ, tức là bỏ cực quyền, bỏ tính đảng.

Ông nói Việt Nam cần một hiến pháp mới hủy bỏ mọi hình thức cực quyền, nhìn nhận và tôn trọng một số quyền cơ bản cho mọi công dân. Và đây chỉ mới là bước đầu tiên cho dân giàu nước mạnh.

Luật sư Lâm Lễ Trinh, nguyên Bộ Trưởng Nội Vụ VNCH nói về đề tài Luật Nước và Quyền Dân trong vấn đề Phát Triễn. Ông nói chánh quyền Cộng Sản Việt Nam gặp phải 3 vấn đề lớn làm ngăn cản sự phát triễn đó là chính sách, nhân sự và định chế bảo vệ phát triễn. Cộng Sản Việt Nam không có một chánh sách riêng của Việt Nam mà chỉ dựa theo Cộng Sản Nga, rồi Cộng Sản Tàu và bây giờ theo Tư bản. Bản Thương Ước Việt Mỹ vừa mới thông qua gần đây là một sợi giây thòng lọng của chế độ Cộng sản, đó là một diễn tiến hòa bình.

Về nhân sự CSVN chủ trương "bứng gốc trồng người" mà Hồ Chí Minh thường nói trồng người như trồng cây theo những chủ thuyết ngoại lai. Ông cho biết tình trạng dân trí trong nước hiện nay rất thấp. Tỷ lệ bỏ học các cấp ngày càng lớn. Về giáo dục CSVN cần hồng hơn chuyên nên không thể nào có cán bộ giỏi.

Luật Sư Lâm Lễ Trinh đưa ra 4 nhận xét:

1.- CSVN phải chịu hết trách nhiệm về tình hình chánh trị, kinh tế, xã hội ...của Việt Nam hiện nay

2.- Mọi người Việt Nam quan tâm đến đất nước cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ một giai đoạn chuyển tiếp tại Việt Nam sẽ có thể xẩy ra 1 trong 3 trường hợp là Cộng sản tự lột xác. Thứ hai là áp lực từ các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thứ ba là bạo loạn ở trong nước mà theo giáo sư Lâm Lễ Trinh đã có những dấu hiệu tình trạng này có thể xẩy ra.

Nữ Tiến Sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh của trường Đại Học CSU Long Beach nói về thực trạng nhồi sọ, sa đọa trong ngành giáo dục của Cộng sản Việt Nam từ mấy mươi năm qua sau khi thống nhất đất nước mà Tiến Sĩ đã có dịp khảo sát ngay tại chỗ trong những chuyến công tác tại Việt Nam.

Kỹ sư Nguyễn Xuân Hiếu nói về đề tài Quan Niệm Phát Triễn Việt Nam trong hiện tình thật là cực kỳ khó khăn và cấp bách, tức là cần có một sự thay đổi toàn diện trên căn bản tự do và dân chủ mà cả đồng bào trong nước lẫn đồng bào hải ngoại phải cùng nhau chen vai sát cánh cật lực thúc đây hoạt đông thì mới được.

Các đề tài buổi chiều do Kỹ Sư Trần Văn Sơn nói về Dân Chủ Hóa Việt Nam trong Hòa Bình; Bác Sĩ Phạm Gia Cổn với đề tài Tghử Đi Tìm Căn bản Hoa Giáo Dục của Con Người Việt Nam Trong Tương Lai; Tiến Sĩ Nguyễn Văn Thùy với đề tài Vài Ý Kiến Về Phát Triễn Trường và Dậy Học và Nghị Viên Trần Thái Văn với đề tài Thế Hệ Trẻ Việt Nam tại Hải Ngoại Nghĩ Gì và XCó Thể Đóng Góp Gì Cho Việc Phát triễn Việt Nam.

Cũng trong buổi sáng trước khi có cuộc hội thảo, Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam đã bầu lại Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2001-03 như sau:

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Giáo Sư Trần Cảnh Xuân (San Diego)

Hội Trưởng: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết (Orange)

Phó Nội Vụ: Kỹ Sư Phạm Ngọc Lân (Irvine)

Phó ngọai vụ: Kỹ sư Nguyễn Minh Quang (Brea)

Tổng Thư Ký: Giáo Sư Dư Đằng Phương (Garden Grove)

Thủ Qũy: Nữ Bác sĩ Nguyễn Hữu Bảo Trân (Alhambra) (ANH THANH)