Hội Khoa Học và Kỷ Thuật Việt Nam là một tổ chức thuần túy chuyên môn về khoa học và kỷ thuật theo đúng điều khoản 501 (c) (3) dành cho các tổ chức bất vụ lợi ở Hoa Kỳ.

Đường hướng của Hội được ấn định như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch: Trần Cảnh Xuân.

Ủy Viên:

 • Nguyển Xuân Hiếu.
 • Phạm Ngọc Lân.
 • Lê Huy Đức.
 • Mai Thanh Truyết.
 • Dư đằng Phương.
 • Nguyễn Bảo Trân.
 • Nguyễn Minh Quang.
 • Trần Tấn Phát.

BAN CHẤP HÀNH

 • Hội Trưởng: Mai Thanh Truyết.
 • Hội Phó, Nội Vụ: Phạm Ngọc Lân.
 • Hội Phó, Ngoại Vụ: Nguyễn Minh Quang.
 • Tổng Thơ Ký: Dư Đằng Phương.
 • Thủ Quỹ: Hứa Thiện Huy.
 • Ủy Viên TT & BC: Nguyễn Minh Quang.

 

QUAN ĐIỂM

Trong suốt chín năm qua, Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam (KHKT) đã cố gắng duy trì sinh hoạt thường xuyên qua các buổi thuyết trình, hội thảo, hay các lớp huấn luyện kỹ thuật, chuyên môn trên cơ sở của những mục tiêu mà Hội đã đề ra. Chủ đề của các cuộc hội thảo đã được chọn lựa nhằm đáp ứng với nhu cầu thiết thực của Cộng Đồng người Việt ở hải ngoại cũng như tại quê nhà trong từng thời điểm.

Hội KHKT. ý thức rõ rằng, với tiềm năng và phương tiện hiện hữu của Hội, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT.) và Ban Chấp Hành (BCH.) không có tham vọng sẽ giải quyết những vấn đề lớn lao của Cộng Đồng và đất nước. Tuy nhiên, với phương tiện tự túc và tất cả thành tâm, thiện chí của các hội viên, thân hữu cùng sự hợp tác của các tổ chức, hội đoàn có chung quan điểm nên trong thời gian qua, Hội KHKT. đã là một diễn đàn chung được mở rộng để đón nhận mọi ý kiến xây dựng từ những chuyên viên thuộc nhiều ngành khoa học và kỹ thuật hằng lưu tâm đến những vấn đề của Cộng Đồng & đất nước.

Ý thức được rằng tinh thần khoa học – kỹ thuật chân chính chỉ có thể được phát triển trong sự tự do và dân chủ, vì vậy mọi ý tưởng dù dị biệt nhưng trung thực và có tính cách xây dựng đều được phát biểu tự do trong các buổi hội thảo. Với kỹ thuật tổ chức quy củ, trên căn bản khoa học và vô tư, Hội KHKT. đã gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp; gần đây nhất là buổi hội thảo về "Sông Mékong và những nguy cơ" đã được Hội KHKT. Diễn Đàn Mekong hợp tác tổ chức nhằm gióng lên tiếng chuông báo động về sự khai thác bừa bãi ở thượng nguồn của dòng sông này, đã gây được một tiếng vang trên thế giới.

Ngoài các sinh hoạt trên, Hội KHKT. còn có Bản Tin (phát hành định kỳ 3 tháng/ lần).

Đây là diễn đàn chung cho mọi giới hằng yêu thích khoa học & kỹ thuật, là phương tiện thông tin những vấn đề liên quan đến sinh hoạt của Hội KHKT.và những sáng kiến, phát minh trong lãnh vực KHKT., là nhịp cầu liên lạc giữa Hội KHKT. quý thân hữu và hội viên. Mọi sự đóng góp của quý độc giả và thân hữu sẽ là niềm khích lệ quý báu cho Hội KHKT, nói chung, trong đó có HĐQT. BCH. của Hội KHKT.

Thay mặt Hội KHKT., một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ nhiệt thành của quý thân hữu & hội viên, các cơ quan truyền thông báo chí và các hội đoàn bạn. Rất mong được tiếp tục đón nhận sự đóng góp từ tất cả Quý Vị nhằm xây dựng Hội KHKT. ngày một vững mạnh và tốt đẹp hơn trên con đường phụng sự Cộng đồng và Đất Nước.

Trân trọng,

TM. Hội KHKT.,

Chủ Tịch HĐQT.,

GS. Trần Cảnh Xuân

Dynamic VNI Fonts were graciously provided by VHVietnam.
Request Dynamic Fonts for your Web Site

 

HỘI VIÊN HỘI KHKT VIỆT NAM (VAST)

Hội viên VAST đều có quyền lợi hay hạn chế đều nhau, ngoại trừ những trường hợp ghi trong Bản Điều Lệ.
Hội viên là bất cứ người Việt Nam nào sống ở hải ngoại đồng ý với đường lối và mục tiêu hoạt động của Hội như đã ghi trong Bản Điều Lệ.

Hội viên VAST:cần có những điều kiện sau đây:
(a). tối thiểu 21 tuổi.
(b). có trình độ Trung Học trở lên.
(c). ghi danh nhập Hội.
(d). đươc chấp thuận bởi Ban Chấp Hành của Hội.
Điều kiện (a) hay (b) có thể được miễn nếu ứng viên có đủ kinh nghiệm nghề nghiệp hành nghề trong lảnh vực khoa học và kỷ thuật, thuận theo đường lối cuả Hội và được giới thiệu bởi 2 Hội Viên khác của Hội. Tất cả Hội viên đều được quyền bầu cử.

Qui chế hội viên không được chuyển nhượng. Mỏi hội viên đều có tên, họ, địa chỉ, số phone hay điện thư , ngày gia nhập hay ra khỏi  Hội trong Sổ Hội Viên.

ĐƠN XIN VÀO HỘI VAST
Xin vui lòng điền vào các ô, hay FAX mẩu về (626) 965-9569.

 

HỌ:     
TÊN:    

Công Ty:    
Chức Vụ:        

Địa chỉ:    
City:           

Tiểu Ban/Tỉnh:  
Zip:                    

Điện Thoại:

Điện Thư:

 

Tuổi:

Phái:

Nam. Nử.

Học Vấn:

Xin đánh dấu vào ô thích hợp:

Trung Học College Đại Học. Hậu Đại Học.

Chuyên Khoa hay Nghiên Cứu

Tôi xin gia nhập VAST với tư cách Hội Viên:

Xin góp ý kiến:

Thang: Ngay: Nam:

Bấm Submit -Xin cám ơn - Quí Vị sẻ được thông báo về việc gia nhập hội..