Hội Thảo:  VIỆT NAM SAU NGƯỠNG CỬA WTO

 

25 tháng 8 năm 2007

 

tổ chức do:

 

HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM (VAST)

 

THƯ MỜI

 

HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

trân trọng kính mời quư Khách Đồng Hương vui ḷng tham dự buổi hội thảo

 

VIỆT NAM SAU NGƯỠNG CỬA WTO

 

sẽ được tổ chức vào lúc 9:00 giờ sáng ngày Thứ Bảy 25 tháng 8 năm 2007 tại

 

SANTA ANA COLLEGE

CESAR CHAVEZ BUILDING - ROOM A210

1530 W. 17TH STREET

SANTA ANA, CALIFORNIA 92706

 

MỤC ĐÍCH: Tạo một diễn đàn rộng răi để trao đổi quan điểm về việc chuyển hóa đất nước Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới (WTO).

 

THUYẾT TR̀NH VIÊN: Chuyên viên, khoa học gia, chính trị gia trong các lănh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, luật pháp.

 

THÀNH PHẦN THAM DỰ: Tất cả mọi người quan tâm đến việc chuyển hóa đất nước Việt Nam, thành viên của các quan tổ chức quốc tế liên quan đến việc phát triển, chuyên viên khoa học kỹ thuật, thân hữu, sinh viên trong các lănh vực liên hệ.

 

GHI DANH: Xin ghi tên để giữ chỗ số ghế giới hạn.  Buổi hội thảo hoàn toàn miễn phí.  Vui ḷng liên lạc với:

 

Ông Mai Thanh Truyết : (714) 458-1026

Ông Phạm Ngọc Lân : (714) 414-9215

Ông Nguyễn Minh Quang : (714) 494-5231

Fax : (714) 537-7974

E-mail : [email protected] <mailto:[email protected]> or [email protected] <mailto:[email protected]>

 

HỘI KHOA HỌC   KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIETNAMESE AMERICAN SCIENCE  AND TECHNOLOGY SOCIETY (VAST)

 

LƯỢC

 

Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam một tổ chức bất vụ lợi thành lập từ năm 1990 hoạt động theo đúng điều khoản 501 (c) (3) của luật lệ Hoa Kỳ.

 

TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH

 

Tạo môi trường cho việc trau dồi kiến thức thăng tiến nghề nghiệp của người Việthải ngoại. Tạo môi trường cho chuyên gia Việt Nam

thể thi thố tài năng nhằm nâng cao đời sống dân trí của người Việt.

 

ĐƯỜNG LỐI SINH HOẠT

 

Thực hiện Bản Tin Đặc San để phổ biến tin tức hữu ích đến cộng đồng. Tổ chức các buổi hội thảo nhằm thăng tiến kiến thức chuyên môn.

 

Mailing Address: 562 Condor Avenue - Brea, CA. 92823

Phone : (714) 458-1026

Fax : (714) 537-7974

Web Site: vastvietnam.org <http://vastvietnam.org>

E-mail: [email protected] <mailto:[email protected]>