HĂY GIẢI TRỪ VĂN HOÁ CỘNG SẢN

PHỤC HỒI VĂN HOÁ VIỆT

BẰNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ĐỐT THẺ ĐẢNG           

 

Tội ác Cộng sản đối với Tổ quốc Việt Nam .

 

Trong thế kỷ XX, ước tính có hơn 150 triệu sinh mạng đă bị những người cộng sản (CS) Mác-xít: giết, gồm ít nhất 65 triệu tại Liên Xô củ, 75 triệu tại Trung Quốc, 2 triệu tại Cam Bốt. Ỏûthời điểm trước Đệ II thế chiến, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam phát triễn khắp nơi tạo nhiều khó khăn cho Pháp. Cộng với xu thế Giải Thực lúc bấy giờ vàtruyền thống vô địch trước mọi kẻ thù xăm lăng, công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam đă nằm trong tầm tay. Thế nhưng rủi thay,đảng Cộng Sản (CS) xuất hiện biến cuộc kháng chiến chống tbực dân thành cuộc thế chiến giữa khối CS và khối Thế Giới Tự Do đă làm chết không dưới 4 triệu người.

Trong khuynh hướng kể tội ác của CS, ngày 25 tháng Giêng năm 2006 vừa rồi, Nghị Hội Âu Châu đă thông qua Nghị quyết 1481 với số phiếu áp đảo 99 thuận 42 chống, lên án chủ nghĩa và các chính thể CS đă vi phạm vô số tội ác chống nhân loại, không thua ǵ chủ nghĩa phát xít Đức của Hitler. V́ công lư của nhân loại, những kẻ phạm các tội ác nầy phải được đưa ra xét xử tại ṭa án quốc tế.

Tuy nhiên chúng ta cần nhận diện có sự khác nhau giữa chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa CS. Chủ nghĩa phát xít chỉ đàn áp, bóc lột, giết hại dân tộc các nước khác, trong khi vẫn quí trọng dân tộc của nó.  Trái lại chủ nghĩa CS th́ đàn áp, bóc lột, giết hại tất cả, kể cả chính dân tộc ḿnh, và thù ghét chính đồng bào ḿnh, bản chất CS là chối bỏ dân tộc ḿnh. Về phần Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) th́ rơ ràng đó là một đảng phi dân tộc bao gồm toàn những tên Việt gian. 

Đứng đầu những tên Việt gian này là Nguyễn Tất Thành. Y đến Pháp, đổi tên là Nguyễn Ái Quốc, gia nhập phong trào cộng sản Quốc tế, rồi trở thành một tên Việt gian chỉ biết phục vụ chủ nghĩa CS, không c̣n biết tổ quốc và dân tộc là ǵ.  Những hành động nào có thái độ màu sắc quốc gia của ông ta chỉ là những tṛ bịp bợm.  Sau khi rời Pháp qua Liên Xô để được huấn luyện rồi nhận nhiệm vu, Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc, lấy tên Lư Thụy, thành lập ĐCSVN (1930).  Sau đó y lại chôm cái tên Hồ Chí Minh (HCM) và chiếc áo Việt Minh của Hồ Học Lăm để tiến hành kế hoạch lừa bịp vĩ đại đối với dân tộc Việt Nam và quốc tế. Chính nhờ chiếc mặt nạquốc gia nầy, ông cướp công thắng Pháp của sức mạnh truyền thống dân tộc, như nhà văn Dương Thu Hương (DTH) nhận định: Cướp công của toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp là hành động đểu cáng, vô ơn bạc nghĩa của đảng cộng sản. Muốn biết thêm về HCM, xin đọc Sư Tích Con Yêu Râu Xanh Ở Việt Nam của Việt Thường và Lột trần Huyền Thoại HCM của Trần Gia Phụng.

Sau khi chiếm được miền Bắc theo Hiệp định Génève chia đôi đất nước năm 1954, HCM tiếp tục phản bội dân tộc bằng cách thực hiện mục tiêu bành trướng của chủ nghĩa CS vào Việt Nam, qua việc phát động cái gọi là Chiến Tranh Chống Mỹ núp dưới tổ chức bù nh́n Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MT), khiến cho hằng triệu người hy sinh để rồi hôm nay, khi nh́n lại, DTH đă nhận định đó là cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử của người Việt. Không có cuộc chiến tranh nào ngu xuẩn hơn cuộc chiến đó.

Tóm lại tội ác của ĐCSVN đối với dân tộc trong bản chất Việt gian, cướp công, lừa dối và phản bội. Tuy nhiên cái sai lầm nguyên thuỷ tác hại ghê gớm mà ít ai lường được là HCM đă du nhập cái thứ Văn Hoá Cộng Sản (VHCS) xấu xa đốn mạt vào dân tộc Việt Nam, và đây cũng là nguyên nhân đưa đến Thế Chiến Thứ Ba giữa phe Tự Do và CS mà CSVN là anh hùng đánh thay cho phe CS vậy.

 

Văn Hóa Cộng Sản (VHCS)

 

Chủ nghĩa CS là một tà thuyết ngoại lai lạc hậu, tác hại vô cùng lớn lao cho nhân loại, nằm trong một loại văn hóa man ri mọi rợ dựa trên nền tảng Mác Lê, được những người có lương tri gọi là Văn hóa Cộng sản (VHCS).  Muốn tồn tại, chủ nghĩa CS phải hủy diệt nền văn hóa truyền thống của nhân loại nói chung và của dân tộc nói riêng để thay thế bằng VHCS.  Những ai chưa biết, hoặc thiếu kinh nghiệm rất dễ bị VHCS tác động, biến dị ngay, để trở nên mê muội mù quáng, và thù ghét dân tộc ḿnh, khoác lấy cái tư duy không phân biệt thiện ác, đúng sai theo truyền thống nữa. VHCS như làø một loại virus có tác hại ghê gớm. Hồ Chí Minh là người đầu tiên bị virus nầy xâm nhập, biến dị, sau đó y đem lan truyền nó hết sức mạnh mẽ qua việc tiếp xúc với hầu hết các trí thức và học sinh sinh viên Việt Nam yêu nước tại Pháp. Nạn nhân đầu tiên là hai nhà trí thức nổi tiếng Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường vậy.

 

1. VHCS và Trung Quốc (TQ) . Thầy Lư Hồng Chí, sư phụ của Pháp Luân Công, TQ, trong bài nói chuyện về đề tài Không Phải Là Làm Chính Trị( Kinh văn 26/1/006), phát biểu: Về vấn đề đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công, mấy năm vừa qua vẫn luôn có rất nhiều người Trung Quốc, do không biết rơ chân tướng, nên mới cho rằng sự bức hại ấy là cần thiết; nguyên nhân là do đảng quá nửa thế kỷ thống trị TQ đă rót đầy một bộ văn hóa đảng vào người dân TQ làm cho người TQ khi nh́n vấn đề, suy nghĩ  chỉ theo VHCS... Trung Cộng hôm nay đă rơi vào chỗ hủ bại triệt để, khủng hoảng bốn bề, cùng đường bế tắc... Người TQ sau khi sang xă hội tây phương, người ta không hiểu nổi ngôn từ hành vi của người TQ; đều cảm thấy kỳ quái lắm; những ngôn từ hành vi của những người lănh đạo TQ khi ra nước ngoài khiến  người phương tây cho là có vấn đề lư trí.  VHCS đă khiến tư tưởng và văn hóa của TQ trở nên biến dị đến mức nào...V́ sự biến dị tư tưởng nầy đă khiến Trung Cộng dễ dàng t́m được lư do hợp pháp cho các loại áp chế liên tục lên dân TQ...  Để có thể duy tŕ địa vị thống trị hợp pháp Trung Cộng lợi dụng và kích động nhiệt t́nh yêu nước của người TQ, không ngừng bành trướng t́nh cảm yêu nước cho người dân, trở nên nhầm lẫn 'không có đảng cộng sản th́ không có TQ', 'yêu nước là yêu đảng', 'yêu đảng là yêu nươc.'  Lừa dối người TQ hết lần nầy qua lần khác.

 

2. VHCS và Việt Nam.

a)Văn Hóa Việt Nam (VHVN).   VHVN có truyền thống đặc thù của một nền văn hóa bốn ngàn năm văn hiến.  Xă hội Việt Nam vốn tôn trọng đạo đức, từ bi, hỉ xả; Nhân, Nghĩa, Lễ Trí, Tín...  Dân tộc Việt Nam lại đặc thù có một lịch sử dựng nước và giữ nước chứng tỏ là một dân tộc bất diệt, bất khuất, đoàn kết và yêu nước, luôn sẵn sàng xả thân cho tổ quốc. Sức mạnh truyền thống nầy là vô địch trước mọi kẻ thù. Chính sức mạnh nầy mà tổ tiên ta đă đập tan tham vọng thôn tính triền miên của kẻ thù phương Bắc khổng lồ qua những chiến công lẫy lừng của Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, vân vân.  Đây là một chân lư lịch sử, một di sản vô cùng quí giá của dân tộc Việt Nam.

            b) VHCS và miền Bắc Việt Nam.  Không may cho đồng bào miền Bắc, trong đó có những cán bộ Việt Minh miền Nam tập kết, bắt đầu từ sau Hiệp Định Genève (1954) bị đặt dưới sự thống trị của VHCS cho đến hôm nay. Xin nghe nhà văn Dương Thu Hương kể lại sự thống trị nầy trong cuộc phỏng vấn của Đinh Quang Anh Thái ở Pháp trung tuần tháng Hai 2006 vừa qua: ... khóc th́ tôi có hai lần khóc. Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng vào Sài G̣n năm 1975, trong khi tất cả mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười th́ tôi lại khóc. V́ tôi thấy tuổi xuân của tôi đă hy sinh một cách uổng phí. Tôi không choáng ngợp v́ nhà cao cửa rộng của miền Nam, mà v́ tác phẩm của tất cả các nhà văn miền Nam đều được xuất bản trong một chế độ tự do; tất cả các tác giả mà tôi chưa bao giờ biết đ ều có tác phẩm bầy trong các hiệu sách, ngay trên vỉa hè; và đầy rẫy các phương tiện truyền thông tin như TV, radio, cassette.  Những phương tiện đó đối với người miền Bắc là những giấc mơ, ở miền Bắc, tất cả mọi báo đài, sách vở đều do nhà nước quản lư.  Dân chúng chỉ nghe đài Hà Nội mà thôi và chỉ có những cán bộ được tin tưởng lắm mới được nghe thêm đài Sơn Mao, tức là đài Trung Quốc. C̣n toàn bộ dân chúng nghe một tiếng nói (tức tiếng nói của Đảng.  Đảng là chân lư tuyệt đối).  Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ v́ nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người.  Trong khi đó, ở miền Nam, người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào Pháp, Anh, Mỹ nếu người ta muốn.  Đó mới là chế độ văn minh. Và thật chua chát khi nền văn minh đă thua chế độ man rợ. Đó là sự hàm hồ và lầm lỗi nhất mà dân tộc VN phạm phải.  Song song đó là ... một chế độ cường quyền ức hiếp người dân khiến người dân sợ hăi,nỗi sợ hăi nghiền nát con người thành những con kiến.

Với chánh sách nầy, th́ không bao lâu, VHVN tiêu biểu là tư tưởng Nguyễn Trải Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo bị phá sản hết sức thê thảm và thay thế bằng VHCS dựa trên chủ nghĩa Mác Lênin lại là bạo lực cách mạng, phải đào mồ chôn người khác, và phải luôn nuôi trong đầu những ư nghĩ hận thuø.   Hầu hết trí thức chân chính, sĩ phu truyền thống, xương sống sức mạnh của dân tộc bị VHCS phá hũy và sự xuất hiện một tầng lớp trí thức biến dị gọi là trí thức Xă Hội Chủ Nghĩa, không phân biệt thiện ác, chính tà, đúng sai theo truyền thống nữa, mất hết nhân phẩm và liêm sĩ. Tiêu biểu là Tố Hữu, một thời là Trưởng Ban Văn Hóa Tư Tưởng Trung Ương rất nhiều uy quyền, được xem như con chim đầu đàng của trí thức miền Bắc, mà bài thơ Khóc Staline đầy vẻ nịnh bợ ấu trỉ của ông đă nói lên mức độ phá sản của nó.

c. VHCS và miền Nam Việt Nam.  Nhân dân miền Nam, sau Hiệp định Geneve, tuy bị nhiều áp lực từ ngoài, chưa thể hoàn toàn tự chủ, nhưng may mắn hơn miền Bắc, không bị CS thống trị, trái lại đi theo hệ thống các nước tư bản trong xu thế của nhân loại với lư tưởng tự do, nên VHVN được tiếp tục phát huy cho đến năm 1975 và chấm dứt khi bị CS cưởng chiếm và áp đặt VHCS

Một thời gian ngắn sau khi tiếp cận đoàn quân chiến thắng, trong đó có cả những thân nhân của ḿnh, người dân miền Nam vô cùng ngỡ ngàng trước sự biến dị của đồng bào, của thân nhân ḿnh sau 20 năm cách biệt vàsống dưới VHCS.

Để sớm ổn định chính quyền, CS gấp rút thực hiện VHCS với chủ trương phá huỷ VHVN, mà thành tŕ là trí thức và tôn giáo. Thế là Hội Trí Thức Yêu Nước và các tôn giáo Quốc doanh được thành lập, với hậu quả là không bao lâu t́nh h́nh trí thức trong nước đă biến mất như khẳng định của nhà văn DTH khi trả lời một nhà báo:. Làm ǵ có trí thức trong chế độ XHCN. Do đó mà vô số những hiện tượng hết sức tiêu cực trái tai, gai mắt xảy ra hằng ngày không sao kể hết, lại được xem như  b́nh thường. Không c̣n ai phân biệt thiện ác đúng sai nữa. Điển h́nh là Vơ Văn Kiệt, trước khi rời khỏi chức thủ tướng năm 1997, đă kư Nghị định Quản Chế Hành Chánh 31/CP, vô cùng lạc hậu và phản dân chủ, thế mà 9 năm qua rồi vẫn c̣n áp dụng. Tội ác đối với nhân dân của một đảng viên cấp cở như ông cùng với NĐ nầy th́ thuộc vào hạng số một rồi. Những ǵ xảy ra sau khi ông kư NĐ nầy, ai mà không biềt, tưởng rằng ông phải tự biến đi, thế mà ông tỉnh , oang osang góp ư. Nếu cần phải nói ông chỉ có thể nói lên lời xin lỗi đồng bào và kêu gọi hủy bỏ ngay NĐ nầy. Đến hôm nay,nó đă làm vô số người, trong đó có những vị tu hành lănh tụ các tôn giáo, vô cùng khổ sở điêu đứng mà ông vẫn tỏ ra như không. Trí thức không c̣n lương tri cở nầy thật làquá đáng mà chỉ có VHCS mới có thể làm biến dị cái đặc tính của trí thức đến thế.

 

Tâm t́nh với quư vị đảng viên thực ḷng yêu nước.

 

Kính thưa quí vị, nguồn gốc của thảm trạng hiện nay của Việt Nam là VHCS. Chính cái VHCS đă biến quí vị từ con người Việt nam với văn hoá truyền thống yêu nước nồng nàn thành những người chỉ biết lư tưởng Mác Lê, yêu nước là yêu Đảng, và mù quáng nguyện suốt đời phấn đấu và hy sinh cho chủ nghĩa Cộng Sản. Sự phấn đấu và hy sinh nầy của quư vị rơ ràng xây dựng lên Đảng CSVN, một Đảng với thành tích đầy tội ác với dân tộc và nay lại đang đưa Tổ quốc Việt Nam xuống hố thẩm. Chắc chắn là người VN yêu nước thật ḷngï không ai có thể biện minh.  Xin chia xẻ với quư vị một đoạn trích từ thư của cựu chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ (NHT) gởi cho con lúc lâm chung: Bài học thất bại trong cuộc đời làm cách mạng của cha là bài học chọn lầm lư tưởng CS và Chủ nghĩa CS, và sai lầm lớn nhất của cha là tự nguyện trở thành đảng viên CSVN. Nhưng điều đáng lên án nhất là tính cách phục tùng đến hèn nhát của cha đối với những mệnh lệnh phi nhân, bất nghĩa của tập đoàn lănh tụ độc tài chuyên chế đă mất hết t́nh tự dân tộc.

Giải quyết vấn đề của dân tộc ta hôm nay là hăy đi ngược ḍng t́m cái sai lầm nguyên thuỷ và diệt trừ nó vậy. Xin thưa đó là VHCS. Để diệt trừ VHCS, không có ǵ khó, chỉ mỗi chúng ta quyết tâm trở về cội nguồn con người Việt Nam đích thực với VHVN truyền thống.   Khi thố lộ những lời trên đây, NHT đă thực sự trở về cội nguồn dân tộc, đă giải trừ VHCS. Với bản chất VHVN rất khoan dung, đồng bào ta dưới suối vàng chắc chắn sẽ mở rộng ṿng tay đón ông đă thật ḷngï trở về.

Thời gian gần đây, quan tâm với đất nước, chắc quư vị cũng đọc qua nhiều bài góp ư rất hay của những đảng viên trước kia đă từng yêu nước nồng nàn như quí vị:

    

 1- Nhà văn Dương Thu Hương trong cuộc phỏng vấn vừa rồi ở Pháp:

v           Điều lầm lẫn lớn nhất của các nhà báo nước ngoài cũng như trong nước cho là Bà (dĩ nhiên là cùng tất cả đảng viên) xẻ Trường Sơn đánh Mỹ v́ theo tiếng gọi của Đảng, là không chịu lắng nghe, hàm hồ chụp lên đầu người khác suy nghĩ của ḿnh chứ thực ra quí vị chỉ là người yêu nước chứ  chả coi đảng CSVN là cái ǵ cả...Tôi là người yêu nước khi tôi tham gia cuộc chiến tranh và đến tận bây giờ tôi vẫn là người yêu nước. V́ thế tôi mới làm giặc...,  tôi được dạy dỗ trong một gia đ́nh lấy đạo đức là tiêu chuẩn cho nên tôi không thể xếp tôi đứng vào hàng ngũ với những người tôi khinh bỉ.

* Tháng 5 năm 1975, với tư cách một nữ cán bộ CS, tôi được vào thăm Sài G̣n. Trước sự phồn thịnh của Miền Nam, phản ứng đầu tiên của tôi là ôm đầu ngồi khóc bên vỉa hè.  Tôi khóc v́ Thế giới Tự do đă khiếp nhược bỏ chạy trước một thể chế man rợ.  Đảng đă đánh lừa chúng tôi khi tuyên truyền láo rằng miền Nam là một ổ đĩ điếm, thối nát, nghèo khổ cùng cực và thiếu hẳn tự do.  Thật sự, Nam vượt xa Bắc như Trời với Đất.

v           Và rồi hôm nay sau hơn 30 năm: Cái Xă Hội Chủ Nghĩa nầy là xă hộâi nhà thổ và là cái bảng treo đầu heo bán thịt chó, chứ thực chất của nó là sự cướp bóc của một đội ngũ cầm quyền, cướp bóc tài sản của quốc gia, tài sản của dân chúng và tàn phá tài nguyên đất đai của tổ quốc. Tất cả những sự cướp bóc và tàn phá đó là những cái giá mà thế hệ sau phải trả.

           2 - Tiến sĩ Hà sĩ Phu, trong bài viết Biện chứng về ngụy biện trong công cuộc đổi mới (bài II) : Tôi viết bài này chính v́ mặc cảm tội lỗi, tội lỗi của cái nh́n của thế hệ, của giống ṇi, mặccảm bị lưu manh lừa.  Những thế hệ con cháu sau nầy sẽ hiểu chúng ta là những người thế nào, khi thấy chúng ta đă  chung sống với cái phi lí, vơi cái lưu manh một cách ḥa thuận đến thế. Nhưng lưu manh đââu chỉ có nằêm bên người ḿnh? Nó đang nằm trong cả những người cầm bút dấn thân nhất.. Nhưng tôi vẫn tin ở mặt lương thiện của xă hội ví cứ đi quanh co măi trong mê lộ  th́ cửa ra cuối cùng của xă hội ngày nay không thể ǵ khác hơn là phơi bày hết sự thật, tin cậy lẫn nhau mới thấy được sự thành tâm từ mọi phía.

Bài này ông viết năm 1994, cách nay 12 năm, thật sáng suốt và can đảm.

3- Lê Nhân, một cán bộ cao tuổi, thầy dạy môn triết học Mác xít cho Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Phú Trọng, bạn cùng lớp với Phan Văn Khải, viết về Nghị Quyết 1481 của Quốc Hội Âu Châu:  Đây là quà tặng vĩ đại của Âu Châu gửi mừng lễ kỷ niệm lần thứ 76 năm ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam; khác nào nhân dân Châu Âu vừa gởi tặng đảng cộng sản Việt Nam một tấm liệm, kèm một chiếc quan tài với lời đề tặng rằng: Châu Âu và toàn thế giới chúc đảng cộng sản Việt Nam khát máu mau  chui hết vào vải liệm, vào chiếc quan tài có tên là nghị quyết 1481 này, để được đưa ma càng sớm càng tốt, mau chóng giải phóng nhân dân Việt Nam thoát khỏi trại tập trung xă hội chủ nghĩa

4- Trần Mạnh Hảo, trước thuộc loại các nhà văn bảo vệ Đảng, nhưng nay coi như đă rời bỏ Đảng, đứng hẳn vào hàng ngũ những người đ̣i đa nguyên dân chủ. Trong bài góp ư với dự thảo báo cáo cho Đại Hội X, có các đoạn: Khi Đảng c̣n độc quyền chân lư th́ mọi sự góp ư đều hoá tṛ đùa, vô ích, Chủ nghĩ a Mác trở thành chủ nghĩa Duy Ác . Ông cho là chủ thuyết Mác Lê căn bản hoàn toàn sai, và đem áp dụng vào Việt Nam lại thêm cái sai nữa. Ông thách thức xin mời tất cả những Giáo Sư Tiến Sĩ hàng đầu của Đảng tranh luận công khai những vấn đề nêu trong bài viết này trên mọi diễn đàn.

5 - Trần Kim Anh, Trung tá 38 tuổi Đảng, thị xă Thái B́nh, có nhiều Huân chương chiến công, qua bài góp ư với kinh nghiệm bản thân, nêu lên dẫn chứng Đảng nổi bật đặc điểm là bịp bợm, lừa đảo, ăn cướp, dốt nát, vô văn hoá... rất là thuyết phục.

6 - Nguyễn Tiến Trung, sinh viên học một năm Bách Khoa HCM, hiện là sinh viên năm thứ tư ở Pháp (xin vào [email protected]) trong thư gởi cho thầy Nguyễn Minh Hiền, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo, cùng các cấp lănh đạo Đảng và Nhà nước, có đoạn: Văn hoá Việt Nam là sự tổng hoà tinh hoa của ba hệ tư tưởng lớn: Phật, Nho, Lăo, và sau nầy có thêm đạo Thiên Chúa. Đạo Phật với tư tưởng từ bi, hỉ xả; đạo Nho với Nhân, Nghĩa, Lễ Trí, Tín, và suy nghĩ xả thân cho đất nước; đạo Lăo với tinh thần trung dung, coi thường danh lợi; và đạo Thiên Chúa với t́nh yêu bao la cho con người. Nhưng chủ nghĩa Mác Lênin lại là bạo lực cách mạng, phải đào mồ chôn người khác, và phải luôn nuôi trong đầu những ư nghĩ hận thù. Chúng ta đâu có xứng đáng là con cháu Nguyễn Trải với việc sử dụng bạo lực để đàn áp người trái ư kiến với ḿnh. Nguyễn Trải dạy rằng:

            Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn

            Lấy chí nhân để thay cường bạo  ( B́nh Ngô  đại cáo)

Ngày 11/09/2001, cả thế giới bàng hoàng và đau đớn khi hai toà nhà WTC ở New York bị tấn công, em đă nhảy lên vui mừng v́ đế quốâc Mỹ bị trừng phạt. Tính ác trong người em nổi dậy nhưng em lại cho đó là suy nghĩ đúng đắn, theo những ǵ được dạy dỗ. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao lúc đó em có thể suy nghĩ như vậy.

Kính thưa quư vị, rơ ràng hôm nay toàn dân đă nhận diện Đảng CSVN là kẻ thù của dân tộc. Chắc quư vị không thể thấy khác. Dân tộc ta vốn anh hùng, sớm muộn nhất định sẽ thắng chủ nghĩa CS. Thêm vào đó với xu thế vạch trần tội ác của CS khắp thế giới, qua Nghị Quyết 1481 của Nghị Hội Âu Châu, chắc chắn ĐCSVN sẽ bị chôn vùi đúng như nhận định của Lê Nhân vậy. Thế nhưng dân tộc Việt Nam đă đau khổ quá nhiều v́ cái đảng quái ác nầy, chôn vùi nó sớm ngày nào phúc ngày ấy. Trong ư hướng đó, người viết xin mạo muội có ư kiến sau đây: Nếu quư vị là những người yêu nước thật sự và bị Đảng CS lừa, nhúng tay vào tội ác như lời tâm t́nh của NHT; Quí vị hăy mạnh dạn đứng lên đáp lời sông núi bằng cách phát động: PHONG TRÀO ĐỐT THẺ ĐẢNG.  Chỉ hành động nầy mới nói lên được quư vị thật sự từ bỏ tội ác và trở về với nhân dân. Trong t́nh h́nh hiện nay việc làm nầy không có ǵ quá nguy hiểm so với đứng lên đáp lời sông núi ngày xưa của quư vị. Nhưng thành quả của nó vô cùng lớn lao. Chỉ cần một số ít người khởi xướng làsẽ có kết quả không nhiều th́ ít cũng rất đáng làm sẽ có kết quảrất tốt sau đó vậy.

 

Một số suy nghĩ xin chia xẻ với đảng viên gốc Miền Nam.

 

Kính thưa quí vị. Thành phần dân tộc bị ĐCSVN lừa bịp và phản bội tàn nhẫn, gây uất hận nhất là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam (MT) v́ những đặc điểm sau đây:

1. Không những có công đầu, mà quan trọng hơn nữa, không có MT, CSVN đă phải hiện nguyên h́nh là CS, c̣n lâu mới chiến thắng Mỹ và Việt Nam Cộng Ḥa.  Đúng như Vơ Nguyên Giáp thú nhận trong hồi kư viết năm 1985:  Nếu không có những hội đoàn như Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Chống Chiến Tranh  th́ Hà Nội đă phải đầu hàng Hoa Kỳ rồi. Và rơ ràng không có MT, Phong Trào Chống Chiến Tranh không làm sao phát triễn mạnh được.  MT đă lừa dối dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới đặc biệt là nhân dân Mỹ; nhưng tai hại nhất là MT đă tạo chính nghĩa cho CSVN xăm lăng miền Nam.

2. Và rồi đau đớn thay, chỉ ba tháng sau ngày chiến thắng, Hà Nội giải tán chánh phủ Lâm thời của MT để rồi đúng hạn một năm, giải tán luôn MT, không kèn không trống, xem như vai tṛ bù nh́n của MT không cần thiết nữa. CSVN đă trơ trẻn ra lệnh cho đồng bào miền Nam bôi xóa, hạ tất cả cờ của MT, một yếu tố sức mạnh của chúng, mà trước đây chúng đă bắt buộc dân sơn lên vách và treo lên trước nhà trong chiến dịch lấn đất giành dân, trước khi ngưng chiến!  Thật là một hành động phản bội vô cùng tàn nhẫn, vô ơn bạc nghĩa hết sức trắng trợn, không c̣n một chút văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

Bà Bác sĩ  Dương Quỳnh Hoa, nhân vật lănh đạo sáng giá của MT, đă vô cùng uất hận, nên vào khoảng cuối thập niên 1970, đă than thở với ông Nguyễn Hữu Thọ (NHT), rằng: Anh và tôi chỉ đóng vai tṛ bù nh́n và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ.  V́ vậy tôi thông báo cho anh biết là tôi sẽ trả lại thẻ Đảng và không nhận bất cứ nhiệm vụ nào trong chánh phủ cả. Đến năm 1979, Bà chính thức từ bỏ tư cách Đảng viên, trở về với cội nguồn VHVN. Đảng đoán biết mức độ uất hận của các đảng viên gốc miền Nam trước sự phản bội trắng trợn vô văn hóa nầy có thể đưa đến sự từ bỏ Đảng tập thể của những đảng viên gốc miền Nam, nên yêu cầu Bà im lặng trong 10 năm.

Kính thưa quư vị, hậu quả của sự lường gạt phản bội nầy nếu chỉ là cá nhân ḿnh rước lấy th́ dù có đau xót mấy cũng có thể chịu đựng được. Ở đây nạn nhân lại là tất cả đồng bào miền Nam, nơi chôn nhau cắt rún, quê cha đất tổ của quư vị. Đồng bào miền Nam nay rất thấm thía hai câu nói để đời quá đúng của ông Nguyễn Văn Thiệu, cố tổng thống Miền Nam, mà chắc quí vị có nghe. Ông đổi tên Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam  thành Mặt Trận Ăn Cướp Miền Nam, vàkhuyên đồng bào Đừng nghe những ǵ Cộng sản nói mà hăy nh́n kỹ những ǵ Cộng sản làm. Hành động ăn cướp của đảng CSVN trên thế giới từ cổ chí kim không ai tưởng tượng nỗi, không có danh nghĩa nào để gán cho thích hợp. Đảng cướp hay táo bạo hơn Mafia cũng không đúng v́ hai đảng nầy dù sao c̣n nể chính quyền. Ở đây cả một chính quyền ăn cướp. Xin lược sơ, đầu tiên là đánh tư sản. Tổ chức vượt biên hốt vàng. Hầu hết tài sản của nhân dân trù phú miền Nam, trong nháy mắt chuyền tay qua những người đến giải phóng ḿnh! Đi theo chủ thuyết sai lầm làm chế độ sắp sập, phải mở cửa cho kinh tế thị trường, rồi tham nhũng. Tham nhũng ngay cả tiền viện trợ và nợ vay nước ngoài. Tiếp đến cho đảng viên làm kinh tế để rửa tiền, hợp pháp hóa số tiền tham nhũng.  Rồi bước tới là sẽ tư nhân hóa các cơ sở quốc doanh. Xin hỏi ai có khả năng vô đây để thủ đắc các cơ sở nầy.

Theo tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada, từ tháng 2/1996, trích tin Nữu Ước cho biết: Một thành viên cao cấp của Hội đồng Mậu dịch Việt Mỹ tiết lộ rằng đảng CSVN được xem là tỷ phú hàng đầu của thế giới với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đô la. Đó là năm 1995. Theo dư luận hiện nay (bài góp ư của Trung tá Trần Kim Anh,  38 tuổi đảng, phó chỉ huy chính trị Thành phố Thái B́nh) th́ tài sản nầy lên đến 200 tỷ!

Chắc quư vị cũng thừa biết là sau khi chiến thắng, những cán bộ bộ đội miền Bắc vui mừng hớn hở v́ cuộc sống đi lên, đổi đời mà họ đă đem lại như thế nào cho bản thân, cho gia đ́nh mà chỉ có trong giấc mơ. Thế c̣n quí vị chứng kiến cảnh đổi đời chắc không bao giờ quư vị có thể quên được h́nh ảnh nầy. Sự đổi đời của toàn thể đồng bào Miền Nam từ thiên đàng xuống địa ngục, đến đổi phải trốn thoát, ĺa bỏ xứ sở với bất cứ giá nào! Trong đó có thân nhân ông bà cha mẹ, anh em ḿnh, sau 20 năm gặp lại chưa thoả nổi vui mừng th́ bảo người nhà t́m đường chạy kẻo không kịp. C̣n cảnh nào đau xót hơn vậy? V́ dù muốn dù không quư vị mang danh là thành phần rước voi dày mă tổ vậy. C̣n chút lương tâm, quư vị phải ân hận và căm thù vô cùng. Thực tế nầy sẽ đi vào lịch sử.  Thế nhưng, thưa quí vị, màn chưa hạ, đây là cơ hội ngàn vàng cho quư vị có cơ hội trở lại sân khấu đấu tranh, dù sức lực không c̣n nhưng c̣n khả năng diệt kẻ thù dân tộc, ĐCSVN. Đó là quư vị hăy tiên phong qui tụ môt số đảng viên c̣n lương tâm, c̣n yêu nước, bao nhiêu cũng được, đứng lên khởi phát động càng sớm càng tốt phong trào ĐỐT THẺ ĐẢNG. Nó sẽ có tác động rất lớn lao. Quư vị lập danh sách những đảng viên tham gia, để sau nầy chúng ta có tài liệu xác minh ai đă thật sự trở về với dân tộc, ai vẫn bám theo Đảng tội ác.

 

Mục tiêu đấu tranh chống cộng.

 

Trước t́nh h́nh thực tế trên đây, nếu mục tiêu đấu tranh như của nhiều tổ chức chống cộng trước đây chỉ là huỷ bỏ điều 4, cho đa nguyên đa đảng, thả hết tù chính trị..., cho tự do báo chí và bầu cử  có giám sát quốc tế, nghĩ rằng Đảng CSCS sẽ bị loại  là không ổn. Thử h́nh dung trong một cuộc bầu cử mà Đảng CS do chính sách ăn cướp đă trở thành một đảng có khả năng tài chánh gấp ngàn lần các đảng khác. Bên cạnh đó cán bộ đảng viên là thành phần giàu có nhứt trong vùng th́ sẽ ảnh hưởng thế nào với người dân ? Chúng ta thừa kinh nghiệm, tranh cử ai có tiền nhiều nắm chắc phần thắng. Cựu Tổng Thống Nga Boris Yeltsin có 2 câu nói rất đúng CS không bao giờ thay đổi, CS chỉ phải thay thế thôi và Ông muốn ai đắc cử tổng thống cũng được miễn ông có đủ tiền

Ngoài ra nên nhớ tác động của VHCS và sự gian manh của CS có khả năng đưa Đảng CS hợp pháp thống trị lâu dài.

Vậy mục tiêu đấu tranh phải là giải trừ VHCS, phục hồi VHVN. Phương pháp hữu hiệu, khả thi và ôn hoà nhất là Phát động Phong Trào Đốt Thẻ Đảng.

Không có sựù chọn lựa, nếu muốn giải quyết dứt khoác cái hoạ CS.  Nếu có phải kéo dài th́ phải chấp nhận v́ âu đó là cái nghiệp dân tộc ḿnh trả chưa hết vậy.

 

Kết luận.

 

Tóm lại đâu là con đường ra cho dân tộc quá nhiều đau khổ nầy? Ư kiến Hà Sĩ Phu:... cửa ra cuối cùng của xă hội ngày nay không thể ǵ khác hơn là phơi bày hết sự thật Ư kiến DTH  Nhưng đối với tôi, không con đường nào khác ngoài con đường nh́n thẳng vào sự thật. Khi một lần nh́n thẳng vào sự thật rồi th́ chúng ta mới tự cứu.

Đúng thế, chúng ta phải can đảm nh́n sự thật có thể sẽ rất đau ḷng cho một số người. Tuy nhiên cái khó khăn nhất là đâu là sự thật và Sự thật đích thực cũng là chân lư, phải chỉ là một. Đó là sự thật theo tư duy VHVN truyền thống, mà cái khó khăn là hơn nữa thế kỷ đối với nhân dân miền Bắc, và 30 năm đối với nhân dân miền Nam đă bị biến dị nặng nề bởi VHCS.

VHCS đă đưa cả nhân dân miền Bắc tôn thờ lư tưởng Mác Lê để rồi  Nguyện suốt đời phấn đấu và hy sinh cho Đảng CSVN và đă hăng hái xẻ Trường Sơn, lăng xả vào cuộc chiến gọi là  Chống Mỹ Cứu Nước mà Bà DTH hôm nay nh́n lại cho là Cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc v́ nó xây dựng  một xă hội man rợ, chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người làm Bà khi theo đoàn quân chiến thắng vào Saig̣n phải... khóc v́ Thế giới Tự do đă khiếp nhược bỏ chạy trước một thể chế man rợ. Đảng đă đánh lừa chúng tôi khi tuyên truyền láo rằng miền Nam là một ổ đĩ điếm, thối nát, nghèo khổ cùng cực và thiếu hẳn tự do. Thật sự, Nam vượt xa Bắc như Trời với Đất.

Cái độc hại ghê gớm của VHCS là khi vướng vào th́ năo trạng như bị đóng băng, như bị chụp ṿng kim cô không dễ gở ra. Thử nh́n lại tư duy của những lănh tụ CS từ HCM, rồi đến bao nhiêu Tổng Bí Thư th́ rơ. Con người muốn tiến bộ th́ phải có khả năng thay đổi. Thế nhưng chân lư của Marx lại là Sự cáo chung của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi của giai cấp vô sản là tất yếu.

Điển h́nh là DTH, một nhà văn khá nổi tiếng và có thể nói là tiến bộ thuộc vào bậc nhất, chưởi chế độ cũng vào bậc nhất; gần đây có một đoạn trong bài viết  Dân tộc VN sau chiến tranh chia làm hai và bên nào cũng không muốn thoát khỏi cái bóng hắc ám của quá khứ. Một phía là sự thù hận mù quáng, phíakia là ḷng kiêu hảnh ngu dốt và bỉ ổi. Cả hai đều ở trong nhà tù của chính ḿnh! Và Nếu những thế hệ người việt Nam sau mà muốn rút được bài học của lịch sử th́ họ phải biết suy nghĩ, biết đào bới và phải dám nh́n vào sự thật. Sự thật đó là dân tộc chúng ta đă có lúc ngu dại; v́ là một nước nhỏ nên bị đưa đẩy giữa hai thế lực, dân tộc bị kẹp giữa hai đầu toa tàu lịch sử...đối với tôi không c̣n con đường nào khác ngoài con đường nh́n thẳng vào sự thật th́ chúng ta mới tự cứu

Rất tiếc Bà DTH chỉ nh́n có phân nữa sự thật, Bà chưa giải trừ hết VHCS nên hai đoạn trên đây mâu thuẩn  nhau.

một phía là sự thù hận mù quáng Tŕnh độ cở Bà mà không ư thức được đâu là sự thù hận của nhân dân miền Nam. Đây là một sự vu khống, một sách lược của CS để biện minh cho thái độ ngoan cố trơ trẻn của ḿnh. Sự vu khống nầy là một sáng kiến của CS và đồng minh đă dùng để chống đở cuộc đấu tranh biểu t́nh hạ cờ máu của CS và h́nh HCM trong biến cố Trần Trường với khí thế không ai ngờ ở khu phố Bolsa vào mùa xuân 99, qua Công Tŕnh Phan Trần Hiếu. Sự thù hận đây là thù hận chủ nghĩa CS và chế độ CS đă gây tội ác và đang thống trị đồng bào. Bà hiểu theo VHCS muốn. Cũng như Bà cho dân tộc chúng ta đă có lúc ngu dại; v́ là một nước nhỏ nên bị đưa đẩy giữa hai thế lực, dân tộc bị kẹp giữa hai đầu toa tàu lịch sử. Sự thật đích thực Bà phải thấy là, dĩ nhiên giới lănh đạo miền Nam có phạm những sai lầm, nhưng cái lư tưởng cái con đường đi của nhân dân Miền Nam là hoàn toàn chính nghĩa và chính là con đường mà tập đoàn lănh đạo CS đang cố đi hiện nayvậy.

Để kết luận là phải giải trừ dứt khoác VHCS, phục hồi VHVN bằng PHONG TRÀO ĐỐT THẺ ĐẢNG.

 

Mùa Quốc Hận Tháng Tư năm 2006

                             

NGUYỄN DIỆP PHONG