Việt Nam: Chặng Đường Hội Nhập Toàn Cầu

 

Biến cố tan ră của Liên Xô đánh dấu sự phá sản của chủ nghĩa Cọng sản quốc tế, chấm dứt t́nh trạng đối đầu lưỡng cực giữa khối Tự do và khối Cọng sản; từ đó đưa đến sự h́nh thành một khuynh hướng chung của thế giới, mệnh danh là toàn cầu hóa. Khuynh hướng nầy được xem như là một sinh lộ tất yếu của các nước đang phát triển và đặc biệt là các quốc gia đă một thời đặt ḿnh thuộc khối Cọng sản quốc tế, nếu muốn tồn tại và phát triển trong t́nh h́nh mới.

 

Sự toàn cầu hóa bao gồm toàn bộ các lĩnh vực văn hóa, xă hội, và được chú ư nhiều nhất là lĩnh vực kinh tế. Về lĩnh vực sau cùng nầy, nhu cầu toàn cầu hóa bao gồm sự hội nhập của các nền kinh tế quốc gia vào nền kinh tế quốc tế thông qua thương mại, đầu tư ngoại quốc qua những công ty quốc gia hay đa quốc gia, lưu lượng vốn ngắn hạn, lưu lượng công nhân quốc tế, lưu lượng công nghệ trao đổi, v.v...

 

Riêng đối với nước Việt Nam, kể từ sau ngày 30/4/1975, Việt Nam có thể được xem như hoàn toàn thống nhất về phương diện chính trị, địa dư, và xă hội. Lănh thổ Việt Nam được đảng Cọng sản thu về một mối, được toàn trị do một Trung ương đảng gồm 160 Ủy viên chính thức, 21 Ủy viên dự khuyết, và 14 Ủy viên Bộ chính trị, tổng cộng 195 bộ óc ưu việt Việt Nam điều hành tất cả mọi sinh hoạt của 84,7 triệu dân (thốáng kê tháng 5/2006).

 

Đứng về phương diện phát triển kinh tế và xă hội trong 10 năn đầu tiên sau 1975, hầu như tất cả mọi người trong và ngoài nước đều đồng ư rằng sự thất bại hoàn toàn của một chính sách kinh tế tập trung. Đây là một giai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam, ngay cả so với thời phong kiến và thới Pháp thuộc.. Mọi sinh hoạt đều bị đ́nh trê, nhiều vùng bị nạn đói đe dọa thường xuyên dù trước đây là vùng lương thực cho cả nước như Đồng bằng sông Cửu Long. Giáo dục, y tế công cộng hoàn toàn bị bỏ ngơ...

 

Đứng trước nguy cơ diệt vong kề cận, năm 1986, một chính sách kinh tế mở được khơi mào dưới chiêu bài kinh tế thị trường theo định hướng xă hội chủ nghĩa nửa vời, người dân bắt đầu được nới lơng hơn trong ṿng kềm kẹp, nông dân được cấp quyền xử dụng mănh đất của ḿnh dù là tạm bợ để tự khai thác và tự cứu văn đời sống kinh tế của gia đ́nh. Những năm tiếp theo sau đó, nguy cơ tuy vẫn c̣n đầy rẫy khắp nơi, t́nh trạng xă hội và kinh tế chung vẫn c̣n nhiều gập ghềnh, chập chững trên bước đường phát triển và hội nhập vào thế giới bên ngoài.

 

Từ sau ngày giải phóng cho đến năm 1986, cả nước vẫn c̣n cùng ôm nhau với những tem phiếu qua câu sấm truyến vẫn c̣n tồn đọng đến ngày hôm nay. Đó là:

 

-           Gạo vừa 13 kư, suốt tháng cháo thừa, cơm thiếu, quanh năm no cậy nước;

-           Vải vừa 4 ngh́n ly, suốt ngày quần thiếu, khố thừa, cả đời ấm nhờ da.

 

Nhưng măi đến tháng 12 năm 2001, khi Hiệp ước Thương măi hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thành h́nh (US-VietNam Bilateral Trade Agreement), kinh tế Việt Nam tương đối hồi sinh và có thể nói đây là bước mở đầu tiện của VN trên tiến tŕnh hội nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

 

Cũng cần nói thêm về những thông tin trao đổi kinh tế hai chiều giữa VN và HK trong giai đoạn trước đây. Năm 1993, VN hoàn toàn không xuất cảng hàng hóa vào nội địa HK; ngược lại, VN nhập cảng 7 triệu Mỹ kim thiết bị từ HK. Sau ngày 3 tháng 2, 1994, Tổng thống Clinton, HK đă ra quyết định băi bơ lịnh cấm vận thương mại cho VN; kể từ đó, VN bắt đầu tăng dần việc xuất cảng sang HK lên đến trị giá 50,5 triệu cho năm nầy.

 

Bảy năm sau khi hiệp ước trao đổi hai chiều kư kết, hàng hóa VN gồm thực phẩm, hàng may mặc, dầu thô, giày da, sản phẩm gỗ nội thất ồ ạt vào thị trường HK, và lượng hàng hóa tiếp tục tăng măi, từ 1 tỷ Mỹ kim năm 2001, lên đến 5,9 tỷ, năm 2005. Ngược lại, HK chỉ xuất cảng độ 1,2 tỷ vào VN trong năm 2005. gồm dụng cụ y khoa, máy móc kỹ thuật và dụng cụ hàng không.

 

Đây cũng là những chỉ dấu ban đầu cho VN lần lần thực hiện tiến tŕnh gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Và Việt Nam đă chính thức gia nhập vào cuộc chơi toàn cầu nầy vào ngày 7 tháng 11 năm 2006. Bài viết nầy có mục đích phân tích một số thách thức cùng những yếu tố Việt Nam cần phải lưu ư trước tiến tŕnh thực hiện và tuân thủ các quy định trong WTO.

 

Tổ chức Thương mại Thế giới

 

Tổ chức Thương mại Thế giới hay World Trade Organization-WTO, có trụ sở đặt tại Thụy Sĩ đă được thành lập chính thức vào ngày 1/1/1995 do các quốc gia thành viện kư tại thành phố Marrakesh, Marocco. Tính đến nay, Tổ chức nầy tập hợp được 149 quốc gia thành viên nhắm vào những mục tiêu sau đây:

-           Quy định những căn bản pháp lư làm nền tảng cho mọi trao đổi thương măi quốc tế;

-           Tổ chức là diễn đàn đàm phán, thỏa thuận, thương lượng về tất cả mọi dịch vụ thương mại giữa các quốc gia thành viên.

Cũng từ ngày 1/1/1995, VN đă nộp đơb xin gia nhập vào tổ chức trên và trở thành quan sát viện của tổ chức. Nhóm công tác WTO cũng đă được thành lập và có nhiệm vụ cứu xét đơn xin gia nhập của VN.

 

Tính đến nay, VN đă trả lời trên 2.600 câu hỏi từ các thành viên, và đă kết thúc đàm phán song phương với 21 quốc gia.

 

Đối với HK, văn kiện chính thức giữa hai bên đă được kư kết vào ngày 31/5/2006 về những thỏa thuận trên nguyên tắcvề khả năng tiếp cận thị trường song phương; từ đó sẽ giúp hai bên tái lập hàng rào thuế quan cho những mặt hàng kỹ nghệ và nông phẩm, cùng dịch vụ.

 

Kết quả là hàng hóa xuất cảng từ HK vào VN như trang thiết bị xây dựng, dược phẩm, phi cơ và các bộ phận rời bảo tŕ sẽ chịu thuế xuất là 15% hay ít hơn. Về dịch vụ, VN cũng đă cam kết mở cửa một số lănh vực cấm kỵ từ trước như viễn thông và viễn thông vệ tinh, lănh vực tài chính, ngân hàng, và năng lượng cho HK nhúng tay vào.

 

Một khi đă vào WTO, VN cần phải tuân thủ những tính chất pháp trị như: 1- giải quyết tranh chấp; 2- giảm bớt vai tṛ của mậu dịch quốc doanh; 3- hủy bỏ những giới hạn nhập cảng của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài qua quyền thương mại; 4- hủy bỏ những quy chế kinh tế phi thị trường. Ngược lại, HK sẽ áp dụng kinh tế phi thị trường trong các vụ kiện chống phá giá cho đến khi VN ra khỏi nền kinh tế phi thị trường. Thời gian chuyển tiếp cho chính sách nầy là 12 năm sau khi VN gia nhập vào WTO. Và sau cùng, VN phải tuân thủ quy tắc và luật bảo vệ sở hữu trí tuệ.

 

Để có một khái niệm về kết quả của việc gia nhập vào WTO trong những năm vừa qua của các quốc gia thành viên, một số báo cáo sau đây cho thấy khuynh hướng cũng như thành quả của WTO ngày càng bị thu hẹp lại. Vào năm 2003, trong kỳ họp WTO ở Cancun, Ngân hàng Thế giới (WB) đă đưa ra những số liệu về thương mại toàn cầu qua dịch vụ trao đổi trên thế giới là 832 tỷ Mỹ kim, trong lúc đó 539 tỷ nằm trong các sinh hoạt giữa các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, tổng kết năm 2005 cho thấy lợi ích của WTO giảm xuống c̣n 287 tỷ cho thế giới, trong đó chỉ c̣n 90 tỷ trao đổi giữa các quốc gia đang phát triển dù số thành viên của các quốc gia nầy dự phần vào 90% tổng số thương mại toàn cầu.

 

Những khía cạnh thực tế

 

Vào ngày 7/11/2006, Việt Nam đă chính thức được chấp thuận  vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng như vào cuối tháng 11/2006 vừa qua, quốc hội Việt Nam đă chính thức phê chuẩn các điều luật trên. Việt Nam đă chính thức nhập cuộc rồi.

 

Vấn đề nơi đây là cần ghi nhận đứng đắn nội lực thực tế của VN đứng trước vận hội mới này, nghĩa là VN trao đổi, xuất cảng ra thế giới bên ngoài những ǵ? Và ngược lại phải nhập cảng từ ngoại quốc những sản phẩm nào? Giải đáp hai câu hỏi trên, chúng ta có thể h́nh dung được thế mạnh và yếu của VN trong tương lai. Từ đó, có thể dự phóng được một viễn ảnh cho đời sống người dân trong những ngày hậu WTO.

 

Tính đến ngày hôm nay, VN đă xuất cảng đi khắp nơi trên thế giới một số lượng đáng kể về trọng lượng, nhưng ngược lại thu hồi một số ngoại tệ không đáng kể so với lượng hàng bán ra. Đó là nông phẩm, thực phẩm, tôm cá, các mặt hàng gia công như quần áo, giày da, xẽ gỗ, dầu thô và một số mặt hàng tiểu thủ công nghệ.

 

Ngược lại, VN phải nhập cảng xăng dầu và nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, hóa chất, phân bón, thực phẩm cao cấp như thịt gà, ḅ....., năng lượng, viễn thông, ngân hàng..... Đây là những mặt hàng nhẹ về cân lượng nhưng cần phải chi ra một số lớn ngoại tệ. Do đó, VN luôn luôn đối mặt với sự thâm thủng ngân sách cho ngoại thương từ trước đến nay.

 

Thêm nữa, những mặt hàng xuất cảng của VN chỉ để giải quyết cuộc sống của hàng triệu nông dân hay công nhân với mức lương tối thiểu- trong khi đó cuộc sống của nông dân và công nhân VN ngày càng tệ hại hơn, mặc dù VN cố gắng gia tăng mức sản xuất hàng năm. Lấy thí dụ về ngành may mặc hiện tại. Một công nhân Việt Nam làm việc 12 giờ/ngày, sáu ngày/tuần lănh được từ 600 đến 800 ngàn Đồng VN/tháng, tương đương 37 đến 50 Mỹ kim. Trong lúc đó, một thợ may Việt Nam tại Mỹ làm việc tám giờ/ngày với mức lương tối thiểu quy định là 7,75 Mỹ kim/giờ, tức 62 US$/ngày, hơn xa một tháng lương của một công nhân cùng ngành tại VN.

 

Tại thị trường nội địa, hiện tại VN đang làm chủ v́ lợi thế sân nhà, và một số ngành nghề c̣n độc quyền và không cho người ngoại quốc tham dự. Do đó, mức cạnh tranh chưa hề được đặt ra, và nếu có, chỉ là những cạnh tranh giữa những nhà kinh doanh trong nước mà thôi.

 

Một khi cánh cửa WTO mở toang, VN sẽ không c̣n lư do nào để cấm đoán ngoại quốc tham gia trực tiếp vào thị trường nội địa của VN. Từ đó, mức cạnh tranh sẽ quyết liệt hơn và chưa chi thua thiệt có thể chắc chắn về phần doanh thương VN qua sự chênh lệch về nguồn vốn, kỹ thuật, cung cách khuyến măi, và thị hiếu của người tiêu dùng VN.

 

Xin đan cử một thí dụ điển h́nh qua h́nh thức thương mại đơn giản nhất là hệ thống siêu thị: Siêu thị Walmart ( Hoa Kỳ) có mức doanh thu gấp 5-6 lần tổng sản lượng của VN, có thể tiêu diệt các siêu thị nội địa trong cung cách thu mua với giá rẽ hơn v́ họ có thể chấp nhận không lời, hoặc lỗ trong thời gian đầu v́ có nhiều tiền vốn. Thêm nữa, họ có khả năng nhập thực phẩm và hàng hóa từ ngoại quốc vào- điều trên đâøy càng nguy hiểm hơn v́ nó có thể giết chết nhiều dịch vụ chăn nuôi và trồng tỉa của người dân. Một lợi thế nữa của các siêu thị ngoại quốc là dịch vụ thanh toán thường chỉ giải quyết sau 90 ngày nhận hàng, chính điều này khiến cho những nhà cung cấp VN sẽ không c̣n khả năng tài chính để trả nợ cho ngân hàng sau mỗi thời vụ.

 

Trước mắt, chúng ta thấy rơ những kỹ nghệ của VN liệt kê sau đây đang đi dần vào chỗ bế tắc :

-           Kỹ nghệ đường hiện nay hoàn toàn bị phá sản v́ không cạnh tranh được so với đường Trung Quốc và Thái Lan có phẩm chất tốt hơn và giá rẽ hơn. Việc này kéo theo sự bế tắc của nông dân trồng mía.

-           Chăn nuôi gia súc ở VN cũng đang đứng trước cơn phá sản do kỹ thuật chăn nuôi c̣n nhiều khiếm khuyết. Từ đó, việc nhập cảng cánh và đùi gà Mỹ hiện tại là một dịch vụ đem nhiều lợi nhuận lớn lao. V́ cánh và đùi gà Mỹ giá rất rẽ $0.2/bls ( v́ người Mỹ không thích ăn) , khi nhập vào VN có thể bán ra $1,5/kg

-           Các kỹ nghệ đơn giản khác như xe đạp, dụng cụ làm bếp, trang trí nội thất sẽ không c̣n khả năng cạnh tranh với hàng TQ nếu chưa nói đến các nhà sản xuất lớn như ở HK, Pháp, Ư..... Những mặt hàng rất bắt mắt và được người VN ưa chuộng từ lâu. Chính tâm lư ưa chuộng hàng ngoại quốc của người VN sẽ giết chết công kỹ nghệ VN khi VN gia nhập vào cuộc chơi chung. Và mặt trái của WTO có thể biến VN thành một thị trường tiêu thụ của quốc tế hơn là một thị trường sản xuất.

 

Một số rào cản VN đang đối mặt trước ngưỡng cửa WTO được tiếp tục tŕnh bày sau đây cũng là những gợi ư mà VN cần lưu tâm. Đó là những cản ngại của khu vực quốc doanh, ngành ngân hàng, khả năng vận chuyễn đường biển, ngành viển thông di động và một số phản ứng tâm lư của người dân VN trước tiến tŕnh toàn cầu hóa.

 

Cản ngại của khu vực quốc doanh

 

Một trong nhiều yêu cầu để VN gia nhập vào WTO là VN phải minh bạch trong việc kiểm toán chi thu của quốc gia. Do đó, lần đầu tiên trong lịch sử đảng, CSVN đă đưa ra bản báo cáo từng phần  ngân sách nhà nước năm 2005. Theo đó, riêng trong lănh vực quốc doanh, 19 tổng công ty và ngân hàng quốc doanh trên 4.447 quốc doanh toàn quốc, cho thấy kết quả kiểm toán hoàn toàn đưa đến việc thua lỗ và công ty quốc doanh đă làm kinh tế theo một chính sách  phi kinh tế. Sau đây là vài con số thua lỗ cũa các công ty quốc doanh trong năm 2005: Ngành dệt may lỗ 328 tỷ Đồng ; ngành giấy lỗ 199 tỷ Đồng ; ngành lương thực lỗ 183 tỷ Đồng (1 tỷ Đồng tương đương 60.000 Mỹ kim). Tổng số nợ của 16 doanh nghiệp các ngành kễ trên là 47,000 tỷ đồng, tương đương với 80% tổng tài sản của các công ty. Do đó, những công ty trên hoàn toàn không c̣n khả năng thanh toán phần nợ và lỗ lă.

   

Hiện tại, con số các công ty quốc doanh biến thành cổ phần hóa (tức tư nhân hóa)  3.830. Trong đó vốn nhà nước là 49%, công nhân viên, cán bộ trong doanh nghiệp đóng góp 26%, và vốn tư nhân đầu tư ngoài doanh nghiệp 25%. Với tỷ lệ và thành phần cổ đông như trên, th́ trách nhiệm hay linh hồn của công ty vẫn là nhà nước hay quốc doanh mà thôi. Và đối với việc kinh doanh lỗ lă trên, nhà nước VN lại phải gánh chịu hay  Đất nước VN qua hơn 84 triệu dân, phải cật lực lao động để trả nợ? Và một khi đă giải tư theo cung cách vừa kể, công ty tư doanh  cổ phần sẽ thuộc về ai? ai sẽ chịu trách nhiệm? Do đó, qua việc tư nhân hóa để thỏa măn yêu cầu cũa những luật định WTO, vô h́nh chung, VN đă biến các công ty quốc doanh thành một loại công ty dưới cơ chế bao cấp khác.

 

Ngoài ra, đừng quên rằng, đă từ hơn 30 năm qua ở VN, các cơ chế làm kinh tế bao cấp đă đưa đất nước vào ngơ cụt. Có thể nói nhận định gần đây của ông Đào Xuân Sâm, ban nghiên cứu của Thủ tướng hiện tại, đă nói lên một cách rốt ráo vấn đề nầy:  Trong hơn 10 năm qua, song song với vịệc tư doanh đổi mới và tăng trưởng thành công, khu vực kinh tế nhà nước trên thực tế đă trở lại cơ chế cũ tập trung quan liêu - bao cấp, có khác chăng là trong nền kinh tế thị trường  bao cấp hiện vật chuyển thành  bao cấp tài chính. Và cơ chế bao cấp này cũng chính là mọt h́nh thức của cơ chế xin - cho, đă trở thành miếng đất màu mỡ cho nạn tham nhũng lộng hành trong khu vực nhà nước, từ đơn vị kinh tế cơ sở đến các cấp cao nhất của chính quyền.

 

Như vậy, VN làm thế nào và bằng cách nào để thực hiện được lời T.T Nguyễn tấn Dũng mới vừa tuyên bố là trong ṿng 5 năm tới, VN bảo đảm cổ phần hóa 100% doanh nghiệp quốc doanh?

 

Cản ngại của ngành ngân hàng

 

Cũng theo quy định của WTO, VN phải mở cửa ngân hàng, chấp nhận dịch vụ ngân hàng  ngoại quốc trong giai đoạn chuyển tiếp (năm năm sau khi gia nhập) có thể đầu tư  tối đa 30% tổng  số vốn của ngân hàng. Một khi VN chính thức vào cuộc, tư nhân nào có thể mua cổ phần c̣n lại (tức 70%) của một ngân hàng ngoại quốc, vốn dĩ có nguồn vốn lớn và bằng hệ thống tiền tệ cứng  (hard currency), trong lúc đó tư nhân, hay tập thể tư nhân VN chỉ có khả năng đóng góp bằng những số vốn nhỏ và thế chấp, cũng như chuyển hóa cơ sở vật chất thành tiền. Từ đó, dù công ty ngoại quốc không chiếm đa số tuyệt đối, nhưng vẫn có khả năng khuynh đảo thị trường bằng những thủ thuật kinh tế tư bản, và VN sẽ chịu một sức ép không nhỏ về vấn nạn này.

 

Trở lại các Công ty ngân hàng VN, một trong những lư do các doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ mà vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, là việc nhà nước tiếp tục bơm tiền bù lổ thông qua các ngân hàng quốc doanh . Hay nói cách khác, các ngân hàng phải chịu sức ép từ nhà nước, bị bắt buộc tiếp tục cho công ty quốc doanh vay căn cứ theo chủ trương chính trị hơn là căn cứ theo t́nh trạng kinh tế.Và sau cùng, ngân hàng được nhà nước tái cấp thêm những ngân khoản bổ sung. Đó là trường hợp của bốn ngành Ngân hàng Công thương, Ngân hàng ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển. Do đo việc cổ phần hóa ngân hàng quốc doanh hoàn toàn bế tắc, và việc chuyển doanh nghiệp quốc doanh sang chế độ hoạt động của một công ty trách nhiệm hữu hạn là một việc làm không tưởng, ít ra trong những năm sắp tới.

 

Cản ngại về khả năng chuyễn vận hàng hóa

 

Việc gia nhập vào WTO đ̣i hỏi quốc gia thành viên phải có tiềm lực về chuyễn vận hàng hóa hai chiều. VN đă chuẫn bị vấn đề này như thế nào? Các thông tin dưới đây tương đối đầy đủ để mô tả t́nh trạng vận chuyển đường biển của VN.

  

Chỉ bốn ngày sau khi được băi bỏ cấm vận năm 1994, công ty  chuyễn vận hàng hóa APL, Hoa kỳ đă bắt đầu hoạt động trở lại cho các tuyến đường Mỹ - Việt Nam. Đây là một đại công ty trong dịch vụ chuyễn vận trên 50 quốc gia. Từ năm 2004, APL đă thành lập thêm hai chi nhánh là Vietnam China Express (VCX ) và Haiphong China Express (HCX ). Những dịch vụ này đă rút ngắn thời gian  vận chuyễn trong những năm trở lại đây: Từ Sài G̣n đến Seattle chỉ c̣n 15 ngày, và Saig̣n đến Los Angeles là 17 ngày. C̣n Hải Pḥng đến Seattle và Los Angeles là 13 và 15 ngày. Ưu điểm này đă làm giảm giá thành và tăng thêm lượng hàng hóa giao thông do việc gia tăng lượng chuyển vận đi - về.

 

Trong khi đó, t́nh trạng vận tải đường biển của VN hoàn toàn không đáp ứng nhu cầu vận chuyễn viễn liên này. Theo thống kê, VN có trên 1000 tàu với tổng trọng tải khoảng 3,5 triệu tấn, trong đó chỉ có hơn 300 tàu hoạt động trên các tuyến đường quốc tế trong khu vực. Các tàu vận chuyển VN có trọng tải dưới 20,000 tấn, cho nên không có khả năng giải quyết mức trao đổi hàng hóa đường biển. Và bất lợi hơn nữa là giá thành vận chuyển cao và ṿng xoay đi - về không đạt hiệu quả kinh tế.

 

Theo thống kê 2005, đội tàu VN chỉ chiếm 7% số tấn trọng tải hàng hóa 2 chiều mà thôi. Trong lúc đó những nước nhỏ láng giềng như Singapore chỉ có khoảng 900 tàu nhưng tổng trọng tải lên đến 36,5 triệu tấn. Thậm chí, đội tàu của Campuchia đă chuyễn vận gần 5 triệu tấn, hơn VN hàng triệu tấn. Do đó, ngay tại sân nhà, đội tàu VN đă bị lấn áp bởi các công ty ngoại quốc như Maersk line, NYK, P&O trong dịch vụ chuyển vận dầu thô và hàng hóa trong vùng.

 

Những thông tin trên cho thấy rằng VN c̣n phải đối mặt với nhiều sức ép sau khi gia nhập vào WTO, và nếu không có kế hoạch tạo dựng một lực lượng tàu với trọng tải lớn hơn, huấn luyện nhân viên quản trị chuyễn vận, cùng điều chỉnh và canh tân hệ thống quản lư điều hành, th́ cuộc chạy đua cạnh tranh với quốc tế sẽ thấy VN ở thứ hạng thấp nhất.

 

Cản ngại của ngành viễn thông và điện thoại di động

 

Đây là một ngành tương đối mới ở VN mà trong những năm gần đây mức tăng trưởng của việc xử dụng điện thoại di động tăng từ 60 đến 70% hàng năm. Tính đến 2005, tổng số điện thoại di động thuê bao ở cả nước đạt được 12 triệu . Chính v́ lư do đó, các hảng điện thoại ngoại quốc như Motorola, Nokia, Siemens, Ericsson, Telenor và Lucient Technologies đă khai thác và ráo riết cung cấp dịch vụ ở VN. Trong lúc đó, VN chỉ hiện diện qua năm công ty quốc doanh mạng di động như Vina phone, Mobifone, Viettel mobile, S-fone, E-mobile đang hoạt động, và một công ty mới sắp ra mắt là Hanoi Telecom.

 

Đứng trước sự xâm nhập của các đại công ty ngoại quốc, từ tháng 1 năm 2006 vừa qua, các công ty VN đồng loạt hạ giá cước, do đó cước viễn thông của VN giảm dần và đang ở mức giá trung b́nh tại ĐNA, không c̣n đứng đầu như cách đây năm năm. VN cũng đă dự trù vào 2008 sẽ phóng vệ tinh VINASAT, từ đó sẽ tạo cơ hội cạnh tranh nhiều hơn với các công ty nước ngoài. Và VN cũng dự trù cổ phần hóa (tư nhân hóa)  các công ty trên để có thể hội nhập vào thị trường chứng khoán tự do.

 

Nhờ vào những lợi điểm trên sân nhà, VN đă đẩy mạnh chương tŕnh viễn thông di động, tuy nhiên với nguồn vốn không đủ lớn, sau khi hội nhập cuộc chơi WTO, các công ty ngoại quốc có thể khai thác sức mạnh nguồn vốn để thôn tính các công ty VN qua các điều kiện thuận lợi trong thị trường VN, mặc dù trong giai đoạn chuyển tiếp, các công ty nước ngoài chỉ được đóng góp vốn đến 49% và cũng chỉ được liên doanh với đối tác VN đă được cấp giấy phép.

 

Hơn nữa, ngoài khả năng nguồn vốn, công ty ngoại quốc c̣n ở thế mạnh về công nghệ sản xuất và cung cách khuyến măi theo cung cách tư bản làm cho công ty VN khó có khả năng đối đầu ở mặt trận nầy. Tuy nhiên, VN cũng có thể dùng thời gian c̣n đặc ân 12 năm để làm rào cản  hạn chế bớt sự xâm nhập của các công ty viễn thông ngoại quốc vào VN.

  

Cũng cần lưu ư là, hiện tại VN chú trọng nhiều đến viễn thông di động, nhưng không phát triển viễn thông cố định, tức là điện thoại dùng hệ thống dây cáp quang để có thể liên lạc và thông tin khi có biến động xảy ra như chiến tranh hay áp lực của thế giới tây phương. V́ c̣n lệ thuộc vào ngoại quốc, VN chưa chủ động được việc điều hành vệ tinh viễn thông, cho nên viễn thông di động VN có thể bị gián đoạn, v́ các công ty cho thuê bao vệ tinh viễn thông có thể cắt đứt hợp đồng trước sức ép của quốc tế(!) để gây khó khăn cho VN.

 

Cản ngại do tâm lư dân tộc trước tiến tŕnh toàn cầu hóa

 

T.S Branco Milanovic, kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra nhận định cần suy gẫm. Đó là Toàn cầu hóa đă làm tăng thêm sự bất b́nh đẳng giữa công dân của những nước giàu nhất cũng như giữa các quốc gia đang phát triển. Lư do làm ông đưa ra nhận định trên là những phản ứng trái ngược từ phía các quốc gia kỹ nghệ và những nước đang phát triển đối diện với sự phất triển của ẤnĐộ và Trung Quốc.

Đó là:

 

-           Các cường quốc trong WTO khó chịu trước nhũng bước tiến của TQ và AĐ, dù họ cũng thực hiện cùng một chiến lược toàn cầu hóa do các cường quốc khơi mào.

-           TQ và AĐ hiện có khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu, nhưng chỉ có một phần nhỏ dân cư của họ có cuộc sống phồn vinh. Sự bất b́nh đẳng ngày càng tăng giữa dân thành thi và nông thôn, giữa miền duyên hải và nội địa ở Trung Quốc; những bất ổn chính trị cũng có thể tự đó mà có.

 

Tại VN, sau hơn 20 năm mở cửa phát triển, và sau 10 năm mức tăng trưởng đạt chỉ tiêu từ 7% trở lên, VN phải đối mặt với t́nh trạng môi trường hầu như bế tắc qua việc tận dụng nguồn tài nguyên đất đai trong phát triển nông nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt.

 

Việc phát triển và xuất cảng hàng năm 5 triệu tấn gạo, thu hồi 1,5 tỷ Mỹ kim, cũng như việc xuất cảng hải sản thu hồi trên 5 tỷ, có đem lại sự phồn vinh hay cải thiện cuộc sống của người dân ĐBSCL hay không?  Nh́n vào mức di dân từ vùng này vào các thành phố lớn, nh́n vào tệ trạng học sinh bơ học hàng loạt trong những năm gần đây,  nh́n vào việc chấp nhận làm dâu người ngoại quốc của các thiếu nữ miền Tây, nh́n vào tất cả những h́nh thái tệ hại nhất trong việc buôn người, bán trẻ con... chúng ta cũng đă có thể h́nh dung câu trả lời.

 

Thêm nữa, việc khai thác quá độ nguồn đất ở VN sẽ đưa đến mhững thảm họa không xa. LHQ mới vừa cảnh giác, nếu VN tiếp tục khai thác như những năm vừa qua, th́ trong ṿng 10 năm nữa sẽ có 4 triệu mẫu đất bị sa mạc hóa.

 

Đây cũng là nguyên nhân dự báo trước khiến cho tâm lư người dân ở những vùng nông nghiệp, vùng sâu và xa càng thêm tuyệt vọng và ngày càng đánh mất ḷng tự trọng để làm bất cứ việc ǵ chỉ v́ kế mưu sinh. Chính họ đă xem nhẹ số phận của chính ḿnh và không c̣n niềm tin vào chính sách của nhà nước nữa. Tâm lư trên đă tạo ra một thái độ bất cần đời, bất hợp tác, hay nguy hiểm hơn nữa, là có thể tạo ra những bất ổn xă hội v́ cơm áo. Từ đó có thể đưa đến một bất ổn chính trị nếu có một sự khơi mào trong tầng lớp bần cùng này. Đây cũng là một cản ngại mà VN cần phải lưu tâm.

 

Thay lời kết

 

Sự phát triển xă hội của một quốc gia được đánh giá là bền vững khi tầng lớp trung lưu chiếm đa số như ở các quốc gia Tây Âu và Hoa Kỳ. Và chính tầng lớp trung lưu nầy là tác nhân điều tiết mọi biến động kinh tế của quốc gia. Trong trường hợp VN, mặc dù mức tăng trưởng có đều nhưng đồng thời khoảng cách giàu nghèo cũng gia tăng, và trong t́nh trạng hiện tại, tầng lớp trung lưu chỉ chiếm theo ước tính độ 30% chưa đủ để làm chất đệm cho xă hội. Chính hai yếu tố nầy nói lên cung cách phát triển kinh tế của VN là chưa bền vững được.

 

Đồng thời với việc gia nhập vào ngưỡng cửa WTO, VN đă lên tiếng báo động là có thể có 600 ngàn công nhân ngành dệt may, 300 ngàn công nhân ngành giầy da, 400 ngàn nông dân chăn nuôi thủy sản có nguy cơ bị mất việc v́ cạnh tranh. Vấn đề được đặt ra nơi đây không phải là những con số dương tính hay âm tính. Nhưng la việc VN cần soi chiếu vào t́nh trạng hiện tại của quốc gia để hoạch định hướng hội nhập thích nghi với tiến tŕnh toàn cầu hóa màtrong đó việc gia nhập vào WTO chỉ là một bước trong tiến tŕnh trên.

 

Qua những gợi ư về những cản ngại căn bản trên, việc gia nhập vào WTO của VN không phải là một yếu tố đ̣n bẩy chủ yếu tạo nên tăng trưởng kinh tế quốc gia.  Điều cốt lơi là VN cần phải chuyển đổi năo trạng, xác định rơ chính mức tăng trưởng kinh tế quốc gia  mới có thể tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và thúc đẩy  quá tŕnh hội nhập của VN để được thành công hơn. Đây mới đúng là mục tiêu tối hậu của việc hội nhập vào cuộc chơi của toàn cầu.

 

Muốn đạt mục tiêu, VN cần phải phát triển lành mạnh và trong sáng trong quản lư, nghĩa là tạo ra một xă hội pháp trị, quản lư bằng luật định của quốc hội chứ không bằng nghị quyết đến từ bất cứ nhân vật cao cấp nào trong đảng. VN cần phải b́nh đẳng và công bằng trong mọi quyết định về nhân sự, đặc biệt là nhân sự trong vấn đề quản lư kinh tế và kế hoạch, khuyến khích tư nhân đầu tư nguồn vốn và chất xám vào công cuộc phát triển quốc gia chung. Đặc biệt là cần phải chấm dứt chính sách Hồng hơn Chuyên, v́ đây mới đích thực là một cản ngại lớn nhất cho mọi tiến bộ của đất nước..

 

Làm được như thế, VN sẽ giảm bớt gánh nặng phá sản của các công ty quốc doanh, kéo theo mức thâm thủng của ngân hàng qua những món nợ xấu. Hai yếu tố sau nầy là nguyên nhân chính của t́nh trạng tham nhũng trong nước.

 

Chương tŕnh Phát triển LHQ (UNDP) đă nhận định rằng, qua tám năm thi hành quy chế dân chủ cơ sở, VN vẫn không thực hiện được lời hứa một cách nghiêm chỉnh mà bị nhiễm bởi chủ nghĩa h́nh thức và môi trường dân chủ của VN là một môi trường bất thường v́ chế độ độc đảng.

 

Suy gẫm lại đúc kết của Chương tŕnh Phát triển LHQ, chúng ta có thể thấy được những nguyên do của sự tŕ trệ trong phát triển Việt Nam từ bây giờ để từ đó, hy vọng có những chuyển đổi tích cực hơn trên đường áp dụng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong tương lai.

 

Mai Thanh Truyết

Tết Đinh Hợi - 2007