HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

VIETNAMESE AMERICAN SCIENCE  AND TECHNOLOGY SOCIETY (VAST)

 

562 Condor Avenue                        

Brea, California 92823

Phone : (714) 458-1026 - Fax : (714) 537-7974

E-Mail : [email protected]

 

Chú ư: Vào cổng trên đường Bristol đậu xebăi số 6.  Cesar Chavez Building Building A.

 

CHƯƠNG TR̀NH HỘI THẢO : VIỆT NAM SAU NGƯỠNG CỬA WTO

THỨ BẢY - NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2007

 

BUỔI SÁNG

 

Chủ Tọa Đoàn : Trần Cảnh Xuân, VAST

 

Điều Khiển Chương Tŕnh : Phạm Ngọc Lân, VAST

 

09:00-09:30 AM :     Chào Mừng Quan khách

09:30-09:50 AM :     Nghi thức Khai mạc

            Giáo Trần Cảnh Xuân Chủ tịch HĐQT VAST

 

09:50-10:30 AM :     Việt Nam sau Ngưỡng cửa WTO 

Tiến Mai Thanh Truyết  Hội trưởng VAST

        

10:30-11:10 AM :     Ảnh hưởng Kinh tế Toàn cầu trên Lănh vực Chánh trịViệt Nam

Tiến Hồng  Nguyên Giảng UCLA

 

11:10-11:50 AM :     Vài Suy nghĩ về Hành chánh Việt Nam

Đốc sự Hành chánh  Trần Công Hàm

Nguyên Phó tỉnh trưởng Hành chánh tỉnh Darlac

 

11:50-12:30 PM :     Điều lệ Tiêu chuẩn Việt Nam phải Tuân thủ khi Gia nhập WTO

Kỹ Nguyễn Minh Quang, Phó hội trưởng VAST

 

12:30-01:00 PM :     Giải lao Ăn trưa

 

 

 

CHƯƠNG TR̀NH HỘI THẢO :VIỆT NAM SAU NGƯỠNG CỬA WTO

THỨ BẢY - NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2007

 

BUỔI CHIỀU

 

Chủ Tọa Đoàn : Mai Thanh Truyết, VAST

Hồng, Nguyên Giảng UCLA

           

Điều Khiển Chương Tŕnh : Phạm Ngọc Lân, VAST

 

01:00-01:40 PM :     Vài Suy nghĩ về Hướng Giáo dụcViệt Nam trong Tương lai

Tiến Nguyễn Lâm Kim Oanh

Đại học Tiểu bang California/ Long Beach

 

01:40-02:20 PM :     Khái niệm về Vấn đề Y tế Dân dụng cho Việt Nam

Bác Phạm Gia Cổn

Cựu Chủ tịch Gia Đ́nh Đỏ Nam California

 

02:20-03:00 PM :     Việc Áp dụng Công nghệ Thông tin cho Phát triển Việt Nam

Kỹ Ngọc Điệp

Cố vấn trưởng, Oracle, California

 

03:00-03:45 PM :     Thảo luận Giải đáp Thắc mắc

 

03:45-04:00 PM :     Tổng kết Bế mạc

            Kỹ sư Nguyễn Minh Quang, VAST