XỬ LƯ NƯỚC RỈ BĂI RÁC ĐÔNG THẠNH III

VỚI KỸ THUẬT ƯU VIỆT XĂ HỘI CHỦ NGHĨA

 

Ngày 7 tháng 6 năm 2002, Công ty Xử lư Chất thải Thành phố đă cho xả nước rỉ băi rác Đông Thạnh ở Hốc Môn ra sông Rạch Tra sau khi được Công ty cổ phần Nước và Phát triển và Công ty An Sinh xử lư thành công.  Hệ thống xử lư nước rỉ nầy trị giá 500 tỉ đồng (khoảng 32 triệu đô la Mỹ) và có công suất trung b́nh 1.250 m3/ngày.  Chi phí cho việc xử lư từ 25.000 cho đến 30.000 đồng/m3.  Theo Sở Giao thông Công chánh Thành phố, lượng nước rỉ được xả ra sông Rạch Tra từ nay đến cuối năm 2002 được ước tính khoảng 100.000 m3.  Hiện nay, khối lượng nước rỉ tồn đọng tại băi rác Đông Thạnh vào khoảng 200.000 m3 cộng với khoảng 200-400 m3 nước rỉ phát sinh hàng ngày.  Một vài h́nh ảnh của hệ thống nầy được đăng tải trên báo chí và hệ thống internet.

 

Qua những tin tức và h́nh ảnh trên đây, chúng ta có thể nh́n thấy những đặc tính ưu việt của hệ thống như sau:

 

1.         Hệ thống được xây dựng với tính cách tạm bợ.  Các hồ chứa nước rỉ trong tiến tŕnh gạn lọc chỉ được lót bằng những tấm ny lông.  Công nhân phải dùng can nhựa để lấy mẩu nước (?).  Công tŕnh xả nước là một ống nhựa, một tấm ván, vài cây cừ tràm, và vài bao cát!  Làm thế nào để một hệ thống như vậy có thể xử lư lâu dài v́ băi rác Đông Thạnh sẽ c̣n sinh nước rỉ trong vài chục năm tới?

2.         Với h́nh thức xây dựng thô sơ như vậy, hệ thống xử lư nước rỉ băi rác Đông Thạnh không tương xứng với trị giá 32 triệu đô la Mỹ.

3.         Từ nay (7 tháng 6) đến cuối năm c̣n 207 ngày.  Với công suất trung b́nh 1.250 m3/ngày, hệ thống phải có khả năng xả ra khoảng 260.000 m3.  Thế mà Sở Công chánh Giao thông Thành phố cho biết hệ thống chỉ xả ra hơn 100.000 m3.  Phải chăng hiệu năng của hệ thống không quá 38%?

4.         Cũng theo Sở Công chánh Giao thông Thành phố, nguy cơ như vỡ bờ bao vào mùa mưa sẽ không diễn ra v́ sẽ xả được 100.000 m3 trước cuối năm.  Chắc Sở đă quên rằng mỗi ngày băi rác Đông Thạnh sinh thêm từ 200 đến 400 m3 nước rỉ mới, tức từ 40.000 cho đến 80.000 m3 tính đến cuối năm!  Như vậy, nguy cơ vỡ bờ bao vẫn c̣n nghiêm trọng.

5.         Với mục đích so sánh, nhà máy xử lư nước rỉ của băi rác BKK (West Covina, CA) với sức chứa hơn 80 triệu tấn rác trên diện tích 260 mẫu. Nhà máy nầy có công suất xử lư 100.000 Gallon/ngày (tương đương 385 m3). Khí methane thoát ra trong quá tŕnh xử lư được chuyển qua một nhà máy tạo ra điện năng có công suất 5MW, đủ để cung cấp nguồn điện năng cho 2.000 đơn vị gia cư. Nhà máy đă hoạt động liên tục (24/24) từ năm 1986. Chi phí xây cất cho nhà máy là 5 triệu Mỹ kim (tỷ giá năm 1986).

 

Nguyễn Minh Quang

Brea, 10/2002

 

(Ghép thêm hai h́nh nhà máy BKK)