Diễn tiến Vụ Khng n về chất Da cam/Dioxin của Việt Nam

(Status of the Vietnameses Appeal at the Second Circuit Court of Appeals)

 

Như qu thnh giả đ biết, vo thng 1 năm 2004, Hội Nạn nhn chất Da cam/Dioxin Việt Nam (HNNCDC/DVN) v một số cng dn Việt Nam đ nộp đơn khiếu nại đến ta n lin bang Brooklyn, New York để đi cc cng ty ha chất Hoa Kỳ, đứng đầu l Dow Chemical v Monsanto, bồi thường thiệt hại v thương tật c nhn v nhiễm mi trường m pha Việt Nam co buộc l do ảnh hưởng của chất da cam, được qun đội Hoa Kỳ v Việt Nam Cộng Ha sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam. ơn khiếu nại nầy đ bị Chnh n Jack Weinstein hon ton bc bỏ v khng đủ cơ sở php l vo thng 3 năm 2005. Pha Việt Nam khng đồng với phn quyết của ta Brooklyn, tiến hnh thủ tục khng n ln ta Khng n Khu vực 2 (Second Circuit Court of Appeals), v cn tuyn bố l sẽ theo đuổi vụ kiện cho đến cng. ể tm hiểu thm chi tiết về diễn tiến của vụ khng n về chất Da cam/dioxin của HNNCDC/DVN, chng ti c trao đổi với Kỹ sư (KS) Nguyễn Minh Quang, một chuyn vin thuộc Hội Khoa học v Kỹ thuật Việt Nam. ng thường xuyn theo di những diễn tiến trn kha cạnh luật php v khoa học của vụ kiện tụng ny.

Hỏi: Trước hết, KS vui lng cho qu thnh giả của đi Chu Tự Do biết vụ khng n về chất Da cam/dioxin của Việt Nam ở ta Khng n Khu vực 2/New York đ đi đến đu rồi?

 

p: Theo quy định của ta Khng n, thủ tục khng n phải trải qua hai giai đoạn: giai đoạn thứ nhất l tiền tranh luận (pre-argument) nhằm tạo cơ hội cho hai bn gin xếp với nhau, nếu khng thể dn xếp, ta sẽ tiến hnh giai đoạn phn xử để đi đến phn quyết sau cng. Cho đến giờ pht nầy, vụ khng n của Việt Nam vẫn cn nằm trong giai đoạn thứ nhất. Hầu hết văn bản tm tắt v những văn kiện cần thiết đ được nộp theo đng lịch trnh m ta đ quy định, th dụ như văn bản tm tắt (brief) của pha Việt Nam được nộp ngy 30/9/2005, văn bản tm tắt của cc cng ty ha chất được nộp ngy 7/2/2006, v văn bản đối đp sau cng (final response) của pha Việt Nam được nộp ngy 16/3/2006. Hiện nay, ta đang chuẩn bị cho phin tiền tranh luận được dự tr vo cuối thng nầy.

 

Hỏi: Theo một bản tin của Thng Tấn X Việt Nam được trch đăng trn tờ Nhn Dn ngy 10/4/2006, phin tiền tranh luận đ được hon lại cho đến cuối thng 5 v cc cng ty ha chất chưa chuẩn bị đủ hồ sơ cần thiết. C đng như vậy khng, thưa KS?

 

p: Theo tin tức m ti c được th ta Khng n vẫn tiến hnh phin tiền tranh luận trong tuần lễ 17/4/2006 như Chnh n Peter Hall đ ấn định, thay v tuần lễ 24/4/2006 như được đề nghị mới đy. Tuy nhin, lịch trnh nầy c lẽ sẽ được hon lại v văn bản đối đp sau cng của Việt Nam ln trn 18.400 chữ, nhiều hơn con số 14.000 chữ m ta đ quy định từ trước. Pha Việt Nam biết r việc vi phạm quy định nầy v yu cầu ta chấp thuận văn bản, nhưng ta Khng n đ ra phn quyết từ chối vo ngy 4/4/2006 v đ tống đạt phn quyết nầy đến pha Việt Nam ngy hm sau, tức ngy 5/4/2006. Một l do khc khiến cho phin tiền tranh luận được hon lại c lẽ do phn quyết ngy 31/3/2006 của ta Khng n, qua đ, 16 vụ khng n của cựu chiến binh Hoa Kỳ phải được tranh luận cng lc (in tandem) với vụ khng n của pha Việt Nam. Cho đến giờ pht nầy, ta Khng n vẫn chưa đưa ra lịch trnh mới cho phin tiền tranh luận.

Hỏi: Quan điểm của pha Việt Nam trong vụ khng n nầy như thế no?

p: Pha Việt Nam nhấn mạnh rằng vụ khiếu nại của họ khng tập ch vo việc sử dụng thuốc diệt cỏ (herbicides) trong chiến tranh v cũng khng tập ch vo việc sử dụng vũ kh c hơi độc (chemical gas weapon) hoặc hơi độc (poison gas), m tập ch vo việc sử dụng chất độc (use of a poison). Họ lập luận như thế nầy, ti xin tạm dịch nguyn văn phần kết luận của văn bản tm tắt, Tri với những giả thuyết sai sự thật của ta Brooklyn, thiệt hại do sự hiện diện của dioxin trong chất Da cam, cũng như cc chất độc độc hại (toxin poisons) trong cc loại thuốc diệt cỏ khc do bị đơn sản xuất v được dng trong cuộc chiến Việt Nam, khng phải l v tnh (unintened) hoặc song hnh (collateral). Bị đơn biết dioxin l một chất độc. Họ biết số lượng dioxin trong sản phẩm của họ vượt qu mức an ton. Họ biết sản phẩm của họ sẽ được dng ở Việt Nam. V c lẽ quan trọng nhất, họ biết lm thế no để loại những chất độc nầy ra khỏi sản phẩm của họ nhưng họ khng lm chỉ v tư lợi. Chnh hnh động nầy đ khiến nguyn đơn kiện cc bị đơn, v chnh hnh đng nầyđ vi phạm luật php quốc tế qua đạo luật ATS [Thiệt hại của Ngoại kiều]. V cc l do vừa nu, v v cng l đi hỏi phải bồi thường những nạn nhn cố tnh (intended victims) của chiến dịch ri chất độc nầy tương tự như những người đ điều hnh (administered) cc chất độc, ta Khng n phải lật ngược phn quyết của ta Brooklyn v cho php tiến hnh vụ khiếu nại (claims) của nguyn đơn, hết lời dẫn.

 

Hỏi: Pha Việt Nam dựa trn cơ sở php l no để yu cầu ta Khng n Khu vực 2 cứu xt phn quyết của ta lin bang Brooklyn, thưa KS?

 

p: Vụ khng n của pha Việt Nam dựa trn ba điểm chnh như sau. Thứ nhứt, pha Việt Nam cho rằng ta Brooklyn đ sai khi bc bỏ khiếu nại của họ về việc vi phạm luật php quốc tế với l do l việc phun thuốc khai quang (defoliants), được biết c chứa chất độc gy độc hại cho con người với số lượng được biết c thể trnh được qua quy trnh sản xuất sẳn c v phổ biến, th khng vi phạm thng lệ ngăn cấm việc sử dụng chất độc trong chiến tranh v cũng khng vi phạm việc gy thương tch v tn ph khng cần thiết cho mục tiu qun sự. Thứ nh, pha Việt Nam cho rằng ta Brooklyn đ sai khi bc bỏ khiếu nại của họ v việc vi phạm luật tiểu bang New York của nguyn đơn với l do nh thầu của chnh phủ (government contractor defense) m khng đếm xỉa g đến bằng chứng cho php kết luận rằng bị đơn biết nhiều hơn chnh phủ về sự nguy hiểm của dioxin hiện diện trong chất Da cam v rằng quy trnh sản xuất lm gia tăng chất dioxin th khng được ghi trong bất cứ điều kiện sch (specifications) hay đơn đặt hng (procurement contract) của chnh phủ gởi cho bị đơn. Sau cng, pha Việt Nam cho rằng ta Brooklyn đ sai khi bc bỏ khiếu nại của họ về việc ln n việc sử dụng chất Dam cam trong cuộc chiến, bồi thường thiệt hại, v tẩy xa nhiễm mi trường với l do vi phạm chủ quyền Việt Nam m khng đếm xỉa đến bằng chứng hổ trợ cho một phn quyết cng bằng v v tư.

 

Hỏi: Theo tin tức bo ch trong nước th trưởng đon luật sư của pha Việt Nam l ng Jonathan Moore, khi tham dự Hội nghị quốc tế nạn nhn chất da cam/dioxin được tổ chức ở H Nội vo hai ngy 28-29/3/2006, đ cho biết rằng họ đ tm ra nhiều điểm mới rất thuyết phục để bảo vệ nạn nhn Việt Nam v pha bị đơn đang đuối về luật lẫn thực tế nn cố gắng lm cho vấn đề chnh trở nn lẫn lộn. KS c nhận xt g về lời tuyn bố của luật sư Moore?

 

p: Dạ thưa, nếu đ quả thật l lời tuyn bố của luật sư Moore, th c lẽ ng Moore thiếu thnh thật, lừa bịp cc nạn nhn Việt Nam (trong đ c những người c trch nhiệm điều hnh vụ kiện ở trong nước), hoặc cả hai. Chẳng hạn như vấn đề vi phạm luật quốc tế, khng c một điểm no mới được ghi trong văn bản tm tắt nộp ở ta Khng n, m ngược lại, cn bỏ đi nhiều điểm được ghi trong đơn khiếu nại nộp ở ta Brooklyn, m điển hnh nhất l Quy ước Genve 1925. Pha Việt Nam khng cn co buộc vi phạm tội c chiến tranh (war crimes) v diệt chủng (genocide) m chỉ co buộc việc sử dụng thuốc khai quang trong chiến tranh Việt Nam l vi phạm luật quốc tế về việc sử dụng chất độc, nhưng lại khng chứng minh được thuốc khai quang l chất độc; do đ, họ mới lẫn lộn thuốc khai quang với dioxin v lẫn lộn chnh phủ v qun đội Hoa Kỳ với cc cng ty ha chất, t ra, trn phương diện trch nhiệm. Về vấn đề vi phạm luật tiểu bang, pha Việt Nam đ chấp nhận dng cc bằng chứng của cựu chiến binh Hoa Kỳ trong cc vụ kiện từ thập nin 1980; do đ, chẳng những khng c điểm no mới m cn gin tiếp chịu thua v tất cả cc vụ kiện của cựu chiến binh đều đ bị ta bc bỏ.

 

Hỏi: Theo KS, pha Việt Nam c khả năng thắng kiện ở ta Khng n khng?

 

p: Theo nhận định của luật sư Moore, pha Việt Nam sẽ thắng nếu ta Khng n c được một khng kh cng bằng v trung thực; nhưng ng khng biết trước được kết quả, v theo lời ng, một trong ba chnh n được chỉ định cho vụ khng n l anh họ của Tổng thống Bush. Theo ti, đ chỉ l ngn từ của một luật sư kiện tụng (trial laywer) để quy trch sự thất bại khng thể trnh được của ng ln người khc; v hơn ai hết, ng biết rằng ng khng c đủ l lẽ v bằng chứng để biện minh cho những co buộc m ng v cc luật sư cộng sự đ đưa ra.

 

Trong phin tranh luận ở ta Brooklyn ngy 28/2/2005, luật sư pha Việt Nam đ đuối về luật lẫn thực tế v khng thể thuyết phục được Chnh n Weinstein. Cuối cng, luật sư Moore đ phải dng đến xảo thuật chnh trị để van xin ta, m ti xin tạm dịch nguyn văn như sau, Thưa ngi Chnh n, ti xin kết thc phần tranh luận của ti bằng cch pht biểu rằng, trong vụ nầy, nguyn đơn Việt Nam đứng trước ta chỉ để đi hỏi cng l m thi. Họ đứng trước ta ngy hm nay, cũng như cc cựu chiến binh Hoa Kỳ trước đy nhiều năm, để yu cầu ta cho họ ci quyền được minh chứng cho thế giới v cho ta thấy rằng họ l nạn nhn của việc lm sai tri, rằng họ đang thống khổ cng cực, v rằng họ phải được bồi thường cho những tổn thương đ. Mục đch của vụ kiện nầy chỉ để vạch trần những hậu quả do hnh động của bị đơn gy ra. Nhiều năm tri qua v cch xa mảnh đất ấy hng trăm ngn dặm, nhiều người Mỹ c thể đ qun những g đ xảy ra ở Việt Nam. Nhưng, những người đ từng trải qua v sống trong ci chiến dịch tấn cng ha học nầy vẫn chưa qun, v nhiều thế hệ sinh ra ở Việt Nam ngy nay, hậu duệ v con ci của những người bị tiếp nhiễm, tiếp tục mang trong người nỗi đau do chất Da cam gy ra... Trước khi dứt lời, ti xin đại diện cho người Việt Nam v nguyn đơn, khẩn cầu ta hy can đảm để lm nn lịch sử v lm sng tỏ ci nguyn tắc căn bản của nền dn chủ php trị m Chủ tịch Tối cao Php viện Marshall đ khẳng định trong vụ kiện giữa Margaret v Madison trước đy, đ l Khi nhn quyền bị xm phạm th phải c sửa sai, hết lời dẫn. Nhưng theo Chnh n Weinstein, đ chỉ l những co buộc v căn cứ (allegations with no proof).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENTIENVUKHANGANDACAM.DOC

Dien tien Vu Khang an ve chat Da cam/Dioxin cua Viet Nam

(Status of the Vietnameses Appeal at the Second Circuit Court of Appeals)

 

Nh quy thnh gia a biet, vao thang 1 nam 2004, Hoi Nan nhan chat Da cam/Dioxin Viet Nam (HNNCDC/DVN) va mot so cong dan Viet Nam a nop n khieu nai en toa an lien bang Brooklyn, New York e oi cac cong ty hoa chat Hoa Ky, ng au la Dow Chemical va Monsanto, boi thng thiet hai v thng tat ca nhan va o nhiem moi trng ma pha Viet Nam cao buoc la do anh hng cua chat da cam, c quan oi Hoa Ky va Viet Nam Cong Hoa s dung trong cuoc chien Viet Nam. n khieu nai nay a b Chanh an Jack Weinstein hoan toan bac bo v khong u c s phap ly vao thang 3 nam 2005. Pha Viet Nam khong ong y vi phan quyet cua toa Brooklyn, tien hanh thu tuc khang an len toa Khang an Khu vc 2 (Second Circuit Court of Appeals), va con tuyen bo la se theo uoi vu kien cho en cung. e tm hieu them chi tiet ve dien tien cua vu khang an ve chat Da cam/dioxin cua HNNCDC/DVN, chung toi co trao oi vi Ky s (KS) Nguyen Minh Quang, mot chuyen vien thuoc Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam. Ong thng xuyen theo doi nhng dien tien tren kha canh luat phap va khoa hoc cua vu kien tung nay.

Hoi: Trc het, KS vui long cho quy thnh gia cua ai A Chau T Do biet vu khang an ve chat Da cam/dioxin cua Viet Nam toa Khang an Khu vc 2/New York a i en au roi?

 

ap: Theo quy nh cua toa Khang an, thu tuc khang an phai trai qua hai giai oan: giai oan th nhat la tien tranh luan (pre-argument) nham tao c hoi cho hai ben gian xep vi nhau, neu khong the dan xep, toa se tien hanh giai oan phan x e i en phan quyet sau cung. Cho en gi phut nay, vu khang an cua Viet Nam van con nam trong giai oan th nhat. Hau het van ban tom tat va nhng van kien can thiet a c nop theo ung lch trnh ma toa a quy nh, th du nh van ban tom tat (brief) cua pha Viet Nam c nop ngay 30/9/2005, van ban tom tat cua cac cong ty hoa chat c nop ngay 7/2/2006, va van ban oi ap sau cung (final response) cua pha Viet Nam c nop ngay 16/3/2006. Hien nay, toa ang chuan b cho phien tien tranh luan c d tru vao cuoi thang nay.

 

Hoi: Theo mot ban tin cua Thong Tan Xa Viet Nam c trch ang tren t Nhan Dan ngay 10/4/2006, phien tien tranh luan a c hoan lai cho en cuoi thang 5 v cac cong ty hoa chat cha chuan b u ho s can thiet. Co ung nh vay khong, tha KS?

 

ap: Theo tin tc ma toi co c th toa Khang an van tien hanh phien tien tranh luan trong tuan le 17/4/2006 nh Chanh an Peter Hall a an nh, thay v tuan le 24/4/2006 nh c e ngh mi ay. Tuy nhien, lch trnh nay co le se c hoan lai v van ban oi ap sau cung cua Viet Nam len tren 18.400 ch, nhieu hn con so 14.000 ch ma toa a quy nh t trc. Pha Viet Nam biet ro viec vi pham quy nh nay va yeu cau toa chap thuan van ban, nhng toa Khang an a ra phan quyet t choi vao ngay 4/4/2006 va a tong at phan quyet nay en pha Viet Nam ngay hom sau, tc ngay 5/4/2006. Mot ly do khac khien cho phien tien tranh luan c hoan lai co le do phan quyet ngay 31/3/2006 cua toa Khang an, qua o, 16 vu khang an cua cu chien binh Hoa Ky phai c tranh luan cung luc (in tandem) vi vu khang an cua pha Viet Nam. Cho en gi phut nay, toa Khang an van cha a ra lch trnh mi cho phien tien tranh luan.

Hoi: Quan iem cua pha Viet Nam trong vu khang an nay nh the nao?

ap: Pha Viet Nam nhan manh rang vu khieu nai cua ho khong tap chu vao viec s dung thuoc diet co (herbicides) trong chien tranh va cung khong tap chu vao viec s dung vu kh co hi oc (chemical gas weapon) hoac hi oc (poison gas), ma tap chu vao viec s dung chat oc (use of a poison). Ho lap luan nh the nay, toi xin tam dch nguyen van phan ket luan cua van ban tom tat, Trai vi nhng gia thuyet sai s that cua toa Brooklyn, thiet hai do s hien dien cua dioxin trong chat Da cam, cung nh cac chat oc oc hai (toxin poisons) trong cac loai thuoc diet co khac do b n san xuat va c dung trong cuoc chien Viet Nam, khong phai la vo tnh (unintened) hoac song hanh (collateral). B n biet dioxin la mot chat oc. Ho biet so lng dioxin trong san pham cua ho vt qua mc an toan. Ho biet san pham cua ho se c dung Viet Nam. Va co le quan trong nhat, ho biet lam the nao e loai nhng chat oc nay ra khoi san pham cua ho nhng ho khong lam ch v t li. Chnh hanh ong nay a khien nguyen n kien cac b n, va chnh hanh ong naya vi pham luat phap quoc te qua ao luat ATS [Thiet hai cua Ngoai kieu]. V cac ly do va neu, va v cong ly oi hoi phai boi thng nhng nan nhan co tnh (intended victims) cua chien dch rai chat oc nay tng t nh nhng ngi a ieu hanh (administered) cac chat oc, toa Khang an phai lat ngc phan quyet cua toa Brooklyn va cho phep tien hanh vu khieu nai (claims) cua nguyen n, het li dan.

 

Hoi: Pha Viet Nam da tren c s phap ly nao e yeu cau toa Khang an Khu vc 2 cu xet phan quyet cua toa lien bang Brooklyn, tha KS?

 

ap: Vu khang an cua pha Viet Nam da tren ba iem chnh nh sau. Th nht, pha Viet Nam cho rang toa Brooklyn a sai khi bac bo khieu nai cua ho ve viec vi pham luat phap quoc te vi ly do la viec phun thuoc khai quang (defoliants), c biet co cha chat oc gay oc hai cho con ngi vi so lng c biet co the tranh c qua quy trnh san xuat san co va pho bien, th khong vi pham thong le ngan cam viec s dung chat oc trong chien tranh va cung khong vi pham viec gay thng tch va tan pha khong can thiet cho muc tieu quan s. Th nh, pha Viet Nam cho rang toa Brooklyn a sai khi bac bo khieu nai cua ho ve viec vi pham luat tieu bang New York cua nguyen n vi ly do nha thau cua chnh phu (government contractor defense) ma khong em xa g en bang chng cho phep ket luan rang b n biet nhieu hn chanh phu ve s nguy hiem cua dioxin hien dien trong chat Da cam va rang quy trnh san xuat lam gia tang chat dioxin th khong c ghi trong bat c ieu kien sach (specifications) hay n at hang (procurement contract) cua chanh phu gi cho b n. Sau cung, pha Viet Nam cho rang toa Brooklyn a sai khi bac bo khieu nai cua ho ve viec len an viec s dung chat Dam cam trong cuoc chien, boi thng thiet hai, va tay xoa o nhiem moi trng vi ly do vi pham chu quyen Viet Nam ma khong em xa en bang chng ho tr cho mot phan quyet cong bang va vo t.

 

Hoi: Theo tin tc bao ch trong nc th trng oan luat s cua pha Viet Nam la ong Jonathan Moore, khi tham d Hoi ngh quoc te nan nhan chat da cam/dioxin c to chc Ha Noi vao hai ngay 28-29/3/2006, a cho biet rang ho a tm ra nhieu iem mi rat thuyet phuc e bao ve nan nhan Viet Nam va pha b n ang uoi ve luat lan thc te nen co gang lam cho van e chnh tr nen lan lon. KS co nhan xet g ve li tuyen bo cua luat s Moore?

 

ap: Da tha, neu o qua that la li tuyen bo cua luat s Moore, th co le ong thieu thanh that, la bp cac nan nhan Viet Nam (trong o co nhng ngi co trach nhiem ieu hanh vu kien trong nc), hoac ca hai. Chang han nh van e vi pham luat quoc te, khong co mot iem nao mi c ghi trong van ban tom tat nop toa Khang an, ma ngc lai, con bo i nhieu iem c ghi trong n khieu nai nop toa Brooklyn, ma ien hnh nhat la Quy c Geneve 1925. Pha Viet Nam khong con cao buoc vi pham toi ac chien tranh (war crimes) va diet chung (genocide) ma ch cao buoc viec s dung thuoc khai quang trong chien tranh Viet Nam la vi pham luat quoc te ve viec s dung chat oc, nhng lai khong chng minh c thuoc khai quang la chat oc; do o, ho mi lan lon thuoc khai quang vi dioxin va lan lon chanh phu va quan oi Hoa Ky vi cac cong ty hoa chat, t ra, tren phng dien trach nhiem. Ve van e vi pham luat tieu bang, pha Viet Nam a chap nhan dung cac bang chng cua cu chien binh Hoa Ky trong cac vu kien t thap nien 1980; do o, chang nhng khong co iem nao mi ma con gian tiep chu thua v tat ca cac vu kien cua cu chien binh eu a b toa bac bo.

 

Hoi: Theo KS, pha Viet Nam co kha nang thang kien toa Khang an khong?

 

ap: Theo nhan nh cua luat s Moore, pha Viet Nam se thang neu toa Khang an co c mot khong kh cong bang va trung thc; nhng ong khong biet trc c ket qua, v theo li ong, mot trong ba chanh an c ch nh cho vu khang an la anh ho cua Tong thong Bush. Theo toi, o ch la ngon t cua mot luat s kien tung (trial laywer) e quy trach s that bai khong the tranh c cua ong len ngi khac; v hn ai het, ong biet rang ong khong co u ly le va bang chng e bien minh cho nhng cao buoc ma ong va cac luat s cong s a a ra.

 

Trong phien tranh luan toa Brooklyn ngay 28/2/2005, luat s pha Viet Nam a uoi ve luat lan thc te va khong the thuyet phuc c Chanh an Weinstein. Cuoi cung, luat s Moore a phai dung en xao thuat chanh tr e van xin toa, ma toi xin tam dch nguyen van nh sau, Tha ngai Chanh an, toi xin ket thuc phan tranh luan cua toi bang cach phat bieu rang, trong vu nay, nguyen n Viet Nam ng trc toa ch e oi hoi cong ly ma thoi. Ho ng trc toa ngay hom nay, cung nh cac cu chien binh Hoa Ky trc ay nhieu nam, e yeu cau toa cho ho cai quyen c minh chng cho the gii va cho toa thay rang ho la nan nhan cua viec lam sai trai, rang ho ang thong kho cung cc, va rang ho phai c boi thng cho nhng ton thng o. Muc ch cua vu kien nay ch e vach tran nhng hau qua do hanh ong cua b n gay ra. Nhieu nam troi qua va cach xa manh at ay hang tram ngan dam, nhieu ngi My co the a quen nhng g a xay ra Viet Nam. Nhng, nhng ngi a tng trai qua va song trong cai chien dch tan cong hoa hoc nay van cha quen, va nhieu the he sinh ra Viet Nam ngay nay, hau due va con cai cua nhng ngi b tiep nhiem, tiep tuc mang trong ngi noi au do chat Da cam gay ra... Trc khi dt li, toi xin ai dien cho ngi Viet Nam va nguyen n, khan cau toa hay can am e lam nen lch s va lam sang to cai nguyen tac can ban cua nen dan chu phap tr ma Chu tch Toi cao Phap vien Marshall a khang nh trong vu kien gia Margaret va Madison trc ay, o la Khi nhan quyen b xam pham th phai co sa sai, het li dan. Nhng theo Chanh an Weinstein, o ch la nhng cao buoc vo can c (allegations with no proof).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIENTIENVUKHANGANDACAM.DOC