TAC PHAM: "SAU 25 NAM"

Mot buoi trnh bay va man am ve tac pham "Sau 25 Nam" c tac gia, nha van Chu Tat Tien to chc tai Hoi trng cua bao Ngi Viet, Little Saigon, Nam Cali, ngay Chu nhat 11 thang 02 nam 2001 luc 2:00 gi chieu. Cac Hoi vien sau ay cua VAST c mi tham d:

truyettien

TS Mai T. Truyet, Hoi trng VAST va Nha van Chu Tat Tien trc Hoi trng.       

Next   ⇓

chutien

Nha van Chu Tat Tien ang trnh bay ve tac pham "Sau 25 Nam" cua mnh.       

Next   ⇓

hoitruong

Quan canh Hoi trng.       

Next   ⇓

truyethieupho

ai dien VAST: Mai T. Truyet - Nguyen X. Hieu - Nguyen V. Pho.       

Next   ⇓

chau

Ong Nguyen V. Chau, hoi vien VAST hang ghe th t .       

Next   ⇓

truyetquanghieu

Hoi trng.       

Up   ⇑