Ngày Chủ Nhật 18 tháng 11, năm 2001: 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
  Ðịa điểm: Santa Ana College,1530 W. Ðường số 17 (gốc Bristol & 17), Santa Ana, CA 92706,    USA.

  Thay Lời Mời - G.S. Trần Cảnh Xuân.

  Mục Tiêu của Hội Thảo VAST 2001.

  Chương Trình Hội Thảo VAST 2001.     Chương trình Hội Thảo dưới dạng PDF.

  Phóng sự Hội thảo VAST của báo Nguời Việt.

  Tường trình Hội thảo VAST năm 2001.

  Nhửng điểm nóng trong bài toán phát triển Việt Nam - Tiến sĩ Lâm Lể Trinh.

  Ðiều Kiện Cần đễ Dân Giàu Nước Mạnh - Giáo sư Nguyễn Văn Trường.

  Dân chủ hóa Việt Nam trong Hòa bình - Kỹ sư Trần Văn Sơn.

  Hình ảnh Hội Thảo VAST tháng 11 năm 2001. Xin bấm đễ xem hình lớn.