562 Condor Avenue., Brea, CA 92823
Ðiện thoại: (714) 458-1026 Fax: (714) 537-7974 Ðiện thư: [email protected]

  View - Character Encoding - Unicode (UTF-8).

  Hội Thảo: Việt Nam Sau Ngưỡng Cửa WTO. .

  Ðịa điểm: Santa Ana College,1530 W. Ðường số 17 (gốc Bristol & 17), Santa Ana, CA 92706,    USA.

  Thư Mời Quan Khách.- G.S. Trần Cảnh Xuân.

  Chương Trình Hội Thảo VAST 25 Tháng 08, Năm 2007.

  Tường Trình về Hội Thảo VAST 2007.- Nguyen Huy - Người Việt.

  Việt Nam Sau Ngưỡng Cửa W.T.O. - Tiến Sỹ Mai Thanh Truyết.

  Vietnam: The Challenge in Information Technology as a New W.T.O. Member - Kỹ sư Lê Ngọc Điệp.

  Vietnam: Việt Nam, Thành Viên Mới WTO: Thách Thức Trong Công Nghệ Thông Tin. - Kỹ sư Lê Ngọc Điệp.

  Điều Lệ và Tiêu Chuẩn Phải Tuân Thủ Khi Vào W.T.O..- Kỹ Sư Nguyen Minh Quang.

  Nền Y Tế Dân Dụng tại Việt Nam sau W.T.O. - Bác sỹ Phạm Gia Cổn.

  Vietnam's Public Administration Reform (PAR) Post WTO. - Đốc Sự Trần Công Hàm.

  Cơ Quan Mậu Dịch Thế Giới - W.T.O - Đốc Sự Nguyễn Bá Lộc.

  Phát Biểu Về Cơ Chế W.T.O. - Kỹ sư Nguyễn Văn Phổ.