PHỎNG VẤN BÁO CHÍ - TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH

 

  Phẩm Màu Trong Thực Phẩm. -  theo Phỏng Vấn Đài VOA - TS Mai Thanh Truyết - 02/07.  

  Ảnh Hưởng lên Sức Khỏe Của con Người của Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật . -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 10/06.  

  DDT: Điều Khó Xử giửa An Toàn Sức Khỏe và Bảo Vệ Môi Trường.. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 10/06.  

  Ảnh Hưởng của Chất Phóng Xạ trên Con Người. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 10/06.  

  Tiếp Cận Vấn Đề Môi Trường Việt Nam. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 09/06.  

  Nhập Cảng Phế Thải Đọc Hại vào Việt Nam. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 09/06.  

  Nghị Định Thư về An Toàn Sinh Học. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 08/06.  

  Hội Nghị Dioxin 2006 tại Oslo.. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 08/06.  

  Kích Thích Tố trong Thức Ăn. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 08/06.  

  Phát Thải Khí Độc Vào Môi Trường -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 07/06.  

  Ô Nhiễm Arsenic trong Nguồn Nước ở Việt Nam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 07/06.  

  Công Ước Đa Dạng Sinh Học -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 07/06.  

  -  Tình Trạng Nước Đục ở Thành Phố Sàigòn - Phần 2 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 07/06.  

  -  Tình Trạng Nước Đục ở Thành Phố Sàigòn - Phần 1 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 06/06.  

  Quy Ước Rotterdam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 06/06.  

  Công Ước Quốc Tế về Hóa Chất Độc Hại -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 06/06.  

  Hoạt Động Bảo Vệ Môi Trường của Việt Nam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 05/06.  

  Diễn Tiến Vụ Kháng Án về Chất Da Cam - Dioxin của Việt Nam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 05/06.  

  Kỷ Nghệ Làm Đẹp -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 04/06.  

  Ngày Nước Thế Giới 2006: Nước và Văn Hóa -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 04/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 7 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 03/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 6 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 03/06.  

  Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia năm 2005. - Phần II -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 03/06.  

  Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia năm 2005. - Phần I -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 03/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 5 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 03/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 4 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 02/06.  

  Hóa Chất Không Dính: Teflon. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 02/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 3 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 01/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 2 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 01/06.  

  Thử Nghiệm Hóa Chất Bảo Vệ Thực Vật Trên Con Người. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 01/06.  

  Nghịch Lý trong Phát Triển Kinh Tế Bắc Nam Việt Nam. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 01/06.  

  Một năm nhìn lại trong Lảnh Vực Khoa Học. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 01/06.  

  Cơn khủng hoảng của ngành Mía Đường Việt Nam. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 01/06.  

  -  Vấn đề Thủy Lợi ở Đồng Bằng Sông Cửu Long - Phần 1 - theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 01/06.  

  Huyền Thoại về Hiễm Họa Trung Quốc. -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 12/05.  

  Bão ở Việt Nam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - KS Nguyễn Minh Quang - 11/05.  

  Hóa Chất trong Thực Phẩm & Trái Cây -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 10/05.  

  Ảnh Hưởng ở Hạ Lưu của Đập Thủy Điện Yali và Se San -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - Kỷ Sư Nguyễn Minh Quang - 09/05.  

  Dự Án Thông Tin & Báo Cáo Môi Trường -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - TS Mai Thanh Truyết - 09/05.  

  Bảo Katrina & Ngập Lụt ở New Orleans, Louisiana -  theo Phỏng Vấn Đài RFA Kỷ Sư Nguyễn Minh Quang. - 09/05.  

  Cần Xét Lại Nghị Định Thư Kyoto 11/2004 -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - 09/05.  

  Cá Ba Sa: Một Thách Thức cho Giao Thuong Việt Nam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - 09/05.  

  Xử Lý Rác Sinh Hoạt Gia Cư -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - 09/05.  

  Hệ Thống Giáo Dục Việt Nam -  theo Phỏng Vấn Đài RFA - 08/05.  

  Động Đất ở Miền Nam Việt Nam - theo Phỏng Vấn Đài RFA - 08/05.  

  Hiễm Họa Thủy Ngân trong Công Nghệ Than Nhiệt Điện.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 08/05.  

  Dự Án Thủy Lợi Đại An Đồng Bằng Sông Cửu Long.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 08/05.  

  Phát Triển Bền Vửng Lưu Vực Sông.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 06/05.  

  Ngày Môi Trường Thế Giới.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 06/05.  

  Giải Pháp cho Sự Hâm Nóng Toàn Cầu.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 05/05.

  Ethanol: Nguyên Liệu thay thế Dầu.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 03/05.  

  Phán Quyết Vụ Kiện Da Cam tại Tòa Án.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 03/05.  

  Hướng Nhìn về Nghị Định Thư Kyoto.theo Phỏng Vấn Đài RFA - 03/05.  

  Chất Phế Thải Rắn ở Việt Nam. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 02/05.  

  Phản Bác của Các Công Ty Hóa Chất Hoa Kỳ đối với Hội Nạn Nhân Da Cam Việt NamI. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 02/05.  

  Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 02/05.  

  Vấn Đề Sạt Lở Đất Đai ở Việt Nam I. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 01/05.  

  Năng Lượng Tái Tạo. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 01/05.  

  Nghị Quyết Bộ Chính Trị CSVN về Bảo Vệ Môi Trường. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 12/04.  

  Một Bước Ngoặc trong sự Hâm Nóng Toàn Cầu. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 12/04.  

  Dioxin: Báo Cáo Hatfield. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 11/04.  

  Khía Cạnh Pháp Lý trong Vụ Kiện Da Cam Việt Nam. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 11/04.  

  Kiểm Soát Phát Triển Kinh Tế ở Việt Nam. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 07/14/04.  

  Quản Lý Toàn diện Sâu Rầy Trong Nông Nghiệp. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 07/06/04.  

  Hóa Chất xử dụng trong Nông Nghiệp tại Việt Nam. theo Phỏng Vấn Đài RFA - 06/23/04. 

 Ảnh Hưởng của Chất DDT trên Sức Khỏe con Người - Phỏng Vấn TS Mai Thanh Truyết - BS Phạm Gia Cổn. Tháng 04/2004

 Tản Mạn Ngày 30 Tháng 4 năm 2004 - TS Mai Thanh Truyết. Tháng 04/2004

 Quan Ðiểm về Phát Triển Việt Nam. Tháng 11/2001

Ðài Việt Nam Hải Ngoại Phỏng Vấn VAST. Tháng 03/2002.

Ðài Việt Nam Hải Ngoại Phỏng Vấn VAST. Tháng 04/2002.

Ðài Á Châu Tự Do (RFA) Phỏng Vấn VAST: Ô Nhiễm Thạch Tín (As) tại Việt Nam. Tháng 06/2002.

Xử Lý Nước Rỉ Bải Rác Ðông Thạnh bằng Kỹ Thuật "Ưu Việt" XHCN - Tháng 06/2002.

Phỏng vấn VAST (Kỹ sư Nguyễn M. Quang) của Ðài Úc Châu (Radio Australia) : Lũ Lụt tại ÐBSCL. Tháng 01/2003. 

Phỏng vấn VAST (Kỹ sư Nguyễn M. Quang) của Ðài Úc Châu (Radio Australia) : Lũ Lụt tại ÐBSCL (tiếp). Tháng 02/2003.

THƯ TÍN VAST         PHỎNG VẤN VAST.

 

Mục thư tín được mở ra đễ thông báo tin tức có liên quan đến đường lối của VAST và củng là mục nhắn tin cho Hội Viên.

 Giới Thiệu: Tác Phẩm "Lớn Lên với Đất Nước" - của Tác Giả Vy Thanh - 06/05. 

 Giới Thiệu: Tác Phẩm "Hồi Ký Trại Cải Tạo" - của Tác Giả Lucien Trọng - 06/05. 

 Hoa Kỳ Ngưng Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Chất Đọc DaCam/Dioxin tại Việt Nam - theo Nguyễn Minh Quang - 04/05. 

 Hoa Kỳ Ngưng Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Chất Đọc DaCam/Dioxin tại Việt Nam - theo Nguyễn Minh Quang - 04/05. 

 Tình trạng trái cây, rau tẩm độc tại Việt Nam - theo Mai Thanh Truyết - 04/05. 

 Tìm về với Một Cội Nguồn Cách Xa - theo Nguyễn Văn Trường - Mai Thanh Truyết - 01/08/04. 

Sách Mới "Bangsa Champa" do Dohamide và Doronhiem - GS Trần Gia Phụng, Toronto, Canada - 01/08/04. 

 Bảo quản hoa quả bằng thuốc diệt cỏ - Khử nhiễm Asenic bằng cây dương xỉ - theo Vnexpress - 05/15/04. 

Người tiêu dùng tẩy chay hoa quả Trung Quốc - theo LĐ 134 - 05/13/04. 

Thuốc tẩm hoa quả chứa chất đọc màu da cam - theo LĐ 132 - 05/13/04.

Quả ngọt nhập khẩu nhưng không ngon - theo LĐ 120 - 05/10/04.

Phỏng vấn VAST của Ðài Á Châu Tự Do: Phát triển bền vửng tại Việt Nam. 

Ðặc san Tiền Giang - Hậu Giang. Nguyễn Văn Châu.

Bản Tin KHKT Vast - Số 5 - Tháng 7/2000.

Bản Tin Vast - Số 7 - Thang 2/2001.

Buổi Họp VAST - Bầu BCH 2001 - 2003 - Tháng 5/2001.